Zákaznická centra a oddělení vyjadřování se za přísných hygienických opatření opět otevřely 24. května veřejnosti. Více informací o parametrech návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde.

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Přes 20 milionů korun do modernizace vodovodní sítě v Havířově

Ostrava 26. 8. 2020 – V plném proudu je v Havířově několik staveb, které modernizují infrastrukturu pro dodávky kvalitní pitné vody ve městě. Zhruba 3120 metrů nového vodovodního potrubí a příslušející infrastruktury získá v letošním roce Havířov díky několika investičním projektům, které ve městě realizují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

V havířovské části Podlesí v ulicích Okrajová a Dlouhá bude za pět milionů korun vyměněno celkem 660 metrů původně ocelového a litinového potrubí z poloviny šedesátých let minulého století. Důvodem je především vysoká dynamika poruch. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu. „Hlavní část stavby bude prováděna otevřeným výkopem. Pro část v délce 140 metrů využijeme bezvýkopovou metodu řízeného horizontálního vrtání, díky čemuž bude mít stavba menší vliv na kvalitu života lidí v dané lokalitě. Investice si vyžádá náklady pět milionů korun. Začali jsme o prázdninách, hotovo by mělo být na konci listopadu,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

V havířovské části Prostřední Suchá a sousedící Horní Suché bude za šest milionů korun vyměněno ocelové a litinové potrubí z poloviny šedesátých let minulého století. Důvodem šestimilionové investice jsou nevyhovující tlakové poměry způsobené inkrustací stávajícího potrubí. Z téměř 1150 metrů nového potrubí z vysokohustotního polyetylenu bude 990 metrů provedeno ve stávající trase bezvýkopovou technologií řízeného horizontálního vrtání, zbývající část bude položena otevřeným výkopem. Přepojeno bude také 29 vodovodních přípojek, navíc jedna v nevyhovujícím stavu bude vyměněna. Stavět se začalo v srpnu, hotovo by mělo být do konce roku.
V Prostřední Suché bude modernizován také vodovod v Hornické ulici. Za 1,6 milionu korun zde bude vyměněno 210 metrů poruchového ocelového potrubí z poloviny šedesátých let minulého století. Nový řad bude z vysokohustotního polyetylenu a bude položen v dominantní části otevřeným výkopem s výjimkou krátkého úseku vedoucího v blízkosti vzrostlých stromů a části procházející pod komunikací. Stavět se začalo v létě, hotovo bude v říjnu.

V ulicích Rodinná, Havraní, Na Kavkovicích a Těšínská v části Bludovice bude vyměněno téměř 700 metrů ocelového a litinového vodovodu z konce šedesátých a počátku sedmdesátých let minulého století kvůli vysoké dynamice poruch. Nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu bude z dominantní části 663 metrů položeno bezvýkopově. Přepojeno bude také třicet plastových vodovodních přípojek a vyměněno pět ocelových. Stavba za 4,8 milionu korun byla zahájena v srpnu, hotovo by mělo být v říjnu.

„V Bludovicích bude za milion korun také vyměněno bezvýkopovou metodou 150 metrů vodovodního ocelového řadu z konce šedesátých let minulého století v ulici Padlých hrdinů. Stavba bude zahájena v září, hotovo by mělo být v prosinci. Důvodem je zvýšená dynamika poruch. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu,“ vysvětluje Koníř.

V ulicích U Školky, Gogolova, Majakovského a Matuškova v centru města bude za 1,7 milionu korun vyměněno 247 metrů poruchového potrubí z šedé litiny za řad převážně z vysokohustotního polyetylenu. Důvodem investice je vysoká poruchovost infrastruktury z padesátých a šedesátých let minulého století.

Město Havířov je zásobováno pitnou vodou z vodojemu Bludovice, který má kapacitu 32 tisíc metrů krychlových. Z něho vedou do vodovodní sítě města tři přiváděcí řady. Pro zásobování částí Bludovice, Město, Podlesí, Prostřední Suchá, Šumbark a Dolní Suchá slouží dva přivaděče s profilem DN 600 a DN 500. Ty vedou přes centrální část města až do Šumbarku a přes rozvodnou síť jsou vzájemně propojeny. Třetí přivaděč s profilem DN 800 vede přes Prostřední Bludovice, Dolní Datyni a Šenov na území Šumbarku, kde je zokruhován s prvním přivaděčem.

Místní část Životice je zásobována ze stejnojmenného vodojemu. Prostřední Suchá je zásobována dvěma řady – z vodojemu Bludovice a z vodojemu Životice.

 

Obyvatelé Havířova připojení na vodovodní síť SmVaK Ostrava ročně vypijí zhruba 2,7 milionu kubíků kvalitní pitné vody, která pochází zdrojově z údolní nádrže Šance a je následně upravována v Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Flexibilita páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravského oblastního vodovodu – umožňuje v případě potřeby město zásobovat také vodou z Úpravny vody Vyšní Lhoty (jako zdroj slouží údolní nádrž Morávka), nebo z Úpravny vody Podhradí v Oderských vrších (jako zdroj slouží kaskáda nádrží Slezská Harta – Kružberk).

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz