Tiskové zprávy

Zpět

Výměna vodovodu v Bohumíně – Záblatí umožní rozvoj lokality

Ostrava 5. 8. 2020 – Díky investici 12 milionů korun do 1760 metrů nového vodovodu se budou moci napojit noví odběratelé v rozvojové stavební lokalitě. Vodovodní litinový řad v bohumínské části Záblatí z přelomu 60. a 70. let minulého století je vysoce zainkrustovaný, což omezuje kapacitu sítě a způsobuje problémy s tlakem při zvýšených odběrech. Díky výměně potrubí dojde ke zlepšení tlakových poměrů a budou se moci na síť napojit další odběratelé v plochách, které jsou městem určeny k budování nového zástavby.

„Vyměníme 1760 metrů litinového potrubí za kapacitnější řad z vysokohustotního polyetylenu. Nový vodovod povede ve stávající trase a využijeme bezvýkopovou metodu berstlining. Při jejím použití je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci. Není nutné zasahovat do povrchu a omezovat život v daném místě. Metoda je rychlejší, ekonomičtější, ohleduplnější k životnímu prostředí a bere větší ohled na kvalitu života v lokalitě,říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Součástí stavby bude také výměna vystrojení a stavební úprava stávající redukční šachty, přepojeno bude také 80 plastových vodovodních přípojek. Během stavby bude zajištěno zásobování lokality suchovodem. Hotovo by mělo být do konce října.


Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz