Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Jarní vydání čtvrtletníku Z první ruky

Bylo vydáno jarní číslo čtvrtletníku Z první ruky společnosti SmVaK Ostrava. S ohledem na situaci v naší zemi během jarních měsíců jím logicky rezonuje téma koronaviru. Společnost informuje o tom, jaká opatření byla realizována, aby byl zajištěn bezproblémový provoz a zákazníkům byly poskytovány bez jakéhokoliv omezení všechny hlavní služby spočívající v dodávkách kvalitní pitné vody bez jakýchkoliv omezení a spolehlivé odvádění a čištění vody odpadní.

SmVaK Ostrava zároveň popisují, jakým způsobem probíhaly komunikace a řešení požadavků zákazníků během nouzového stavu v naší zemi, kdy byla z preventivních důvodů zavřena zákaznická centra a obchodní místa společnosti. Další texty se věnují tomu, jaké jsou v současnosti znalosti o ne/možnosti šíření nového typu koronaviru pitnou nebo odpadní vodou a jaká pravidla musí zaměstnanci vodárenských společností dodržovat. SmVaK Ostrava také nabídly pomoc svým bývalým zaměstnancům v důchodovém věku během omezeních, které mohly komplikovat jejich každodenní život.
Koronavirová situace měla dopad také na letošní oslavy Světové dne vody. Magazín přináší rozhovor, který v této souvislosti poskytl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička Deníku.

Magazín reflektuje snížení výše vodného a stočného v souvislosti se změnou DPH pro tyto komodity od prvního května letošního roku. Informuje také o vydání výroční zprávy společnosti za rok 2019 a jednotlivých oblastech činnosti v uplynulém – úspěšném – roce.

Čtvrtletník informuje o službách pro zákazníky spočívající ve vývozech odpadních vod ze žump a septiků, napouštění bazénů z autocisteren nebo analýze kvality vody ve studních, které jsou v současnosti poskytovány bez omezení.

I během koronavirového jara se rozběhla stavební sezóna a začala řada významných modernizačních projektů, které jednotlivé texty popisují. Koncentrují se především na oblast čistírenství na Novojičínsku.
To, že je vodárenská společnost odpovědná k životnímu prostředí dokládá kromě textů o investičních akcích, jejichž cílem je další zkvalitnění parametrů čistírenského procesu, také materiál popisující výrobu zelené energie v malých vodních elektrárnách, nebo kogeneračních jednotkách.

Zajímavá zjištění o zájmu balenou, nebo oproti tomu kohoutkovou vodu přináší text reflektující výsledky průzkumu zákaznické spokojenosti, který pro SmVaK Ostrava zpracovala agentura Respond.

Také s ohledem na to, že letošní sezóny dovolených bude z hlediska cestování do zahraničí vlivem koronavirové epidemie značně omezena, přináší čtvrtletník ve spolupráci se vzdělávacím a informačním portálem o vodě www.vodarenstvi.cz řadu tipů na výlet k vodě v moravskoslezském regionu.

Celý časopis je ke stažení zde.