Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Kohoutkoví inspektoři opět v terénu

Ostrava 27. 7. 2020 – Certifikát Kohoutkového inspektora obdrželo v minulých letech 150 podniků za vstřícnost v podávání pitné vody z veřejné sítě. I v komplikovaném období poznamenaném koronavirovou situací vyrazili inspektoři opět do terénu a ocenili dalších 19 provozovatelů. Kohoutkový inspektor SmVaK na sebe v letošním roce vzal podobu dvou vysokoškolských studentů, kteří po roce vyjeli do regionu, aby ověřili, zda restaurace, kavárny, hotely a další občerstvovací zařízení nabízejí kohoutkovou vodu z veřejné vodovodní sítě. Kromě nálepky Podáváme vodu z kohoutku vstřícní provozovatelé dostávají jako ocenění sadu džbánů a sklenic, do kterých mohou kvalitní pitnou vodu servírovat.

Inspektoři letos vyrazili při prvních výjezdech na Opavsko, kde se většinou setkali se vstřícným přístupem provozovatelů. Podávání kohoutkové vody – většinou za přiměřený poplatek zohledňující pracnost a náročnost dané služby stejně jako doplňky v podobě citrónu nebo máty v karafě vody – se stalo v našem regionu podle aktuálních zkušeností samozřejmostí. Z pětatřiceti navštívených podniků jich tuto službu nabízelo devatenáct. Zajímavým zjištěním bylo také to, že řada restaurací (osm) po koronavirovém krizovém stavu a kvůli přetrvávajícím omezením doposud neotevřela.

SmVaK Ostrava odstartovaly projekt v létě 2015 a každý rok během léta inspektoři vyráží do terénu, aby zjistili, jak se situace v průběhu času mění. Například v loňském roce navštívili 40 podniků, přičemž certifikát za vstřícnost v podávání pitné vody z kohoutku spolu s vybavením na její servírování v podobě džbánů a sklenic zanechali ve 30 z nich. Celkem se do projektu zapojilo již 170 restaurací, kaváren, cukráren, občerstvovacích zařízení nebo hotelů.

„Podávání kohoutkové vody se postupně stalo v České republice a regionu, kde SmVaK Ostrava působí, běžnou praxí. Přibližujeme se vyspělým zemím. Negativních reakcí a odmítnutí s odůvodněním, že si majitelé nebo provozovatelé nepřejí, aby obsluha podávala zákazníkům vodu z kohoutku, se objevuje stále méně často. Při srovnání současnosti a let, kdy jsme s projektem začínali, je tento trend nezpochybnitelný. Léto je ale v plném proudu, takže uvidíme, co naše inspektory čeká dále. Ze současného průběhu je možné konstatovat, že nejčastějším modelem je podávání džbánu s kvalitní kohoutkovou vodou doplněnou mátou nebo citronem za zhruba 30 korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Princip projektu spočívá v osobních návštěvách a rozhovorech s majiteli jednotlivých podniků. Vodárenská společnost chápe, že kohoutková voda nemusí být v podnicích poskytována bezplatně, protože s přípravou a servisem na stůl zákazníka je spojena řada úkonů a práce. Navíc voda jako nejcennější surovina má svou hodnotu. Proto není podmínkou pro ocenění to, aby dostávali návštěvníci kohoutkovou vodu zdarma.

Pro porovnání: za litr vody z kohoutku v regionu, kde působí SmVaK Ostrava, zaplatí zákazníci o něco více než osm haléřů, třetinková lahev neperlivé vody se prodává v podnicích za zhruba třicet korun.
„Argument, že podávání kohoutkové vody připravuje podniky o tržby, je z našeho pohledu nelogický. Když vyrazíme na kávu a zmrzlinu do kavárny, nedáme si místo toho kohoutkovou vodu, stejně jako

neplatí to, že když jdeme s kamarády na pivo nebo víno, objednáme si místo toho pouze džbánek vody s citrónem. Dopad na tržby je z tohoto pohledu logicky mizivý,“ popisuje Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz