Aktuality

Zpět

Nové vydání magazínu Z první ruky

I přes nouzový stav a koronavirovou situaci, která omezuje naše života ve všech ohledech a aspektech, vychází podzimní čtvrtletník SmVaK Ostrava Z první ruky.

Věnujeme se pochopitelně tomu, jak špatná epidemiologická situace ovlivňuje činnost vodárenské společnosti z hlediska ne/možnosti osobního kontaktu se zákazníky, ale také z hlediska naší pomoci těm, kteří to v náročné době potřebují.

S ohledem na to, že se stavební sezóna chýlí ke konci, ohlížíme se za některými, které jsme nedávno dokončili, nebo je ještě dokončujeme. Do zkušebního provozu jsme uvedli čistírny odpadních vod v Doubravě na Karvinsku i Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem na Opavsku. Náklady na tyto dvě investice celkově dosáhnou 130 milionů korun.
V letošním roce prošla nebo prochází modernizací také řada vodojemů, pro které jsme do budoucna vytvořili jednotnou vizuální linku, která bude pěkně a nenásilně zapadat do krajiny. O rekonstrukci vodojemů ve Fulneku poblíž místního zámku a v nedalekém Bílově se dočtete také na stránkách magazínu.

Ačkoliv se ve veřejné debatě skloňuje sucho posledních několika let, paradoxně musíme také řešit opačné situace. Říjen byl deštivý, a především v jeho polovině jsme museli v našich provozech řešit následky vydatných dešťů. Díky pracovnímu nasazení, zkušenostem a kompetenci našich kolegů v terénu jsme vše zvládli tak, že odběratelé žádné problémy s dodávkami pitné vody a odváděním vody odpadní nezaznamenali.

Koronavirová situace měla dopad také na řadu projektů neziskových organizací, které podporujeme v programu pro motivované zaměstnance Plaveme v tom spolu! Řada z akcí musela být přesunuta, byl modifikován jejich program nebo pozměněn formát tak, aby mohly být realizovány i přes omezení související s nouzovým stavem. Máme radost z toho, že i přesto mohly proběhnout, pomáhat lidem nebo jim prostě jen přinášet radost. O některých z nich se dočtete také v našem čtvrtletníku.
Stejně jako v uplynulých letech jsme byli partnery extrémního horského závodu Beskydská sedmička. I v jeho případě se museli organizátoři, závodníci, veřejnost i partneři vypořádat s naprosto novou situací. Přesto akce proběhla úspěšně a jsme hrdí na to, že jsme tomu mohli být nápomocni.

V nouzovém stavu jsme také na podzim vyváželi žumpy a septiky těm, kteří nejsou v horských oblastech nebo okrajových částech měst a obcí připojeni na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistírnu odpadních vod. Ani v mimořádné situaci jsme nemohli nechat na holičkách ty, kteří odpovědně a v souladu se zákonem likvidují své odpadní vody.

Letní uvolnění protiepidemických opatření umožnilo Kohoutkovým inspektorům SmVaK, aby už po šesté vyjeli do regionu a prověřili, nakolik jsou poskytovatelé občerstvovacích služeb vstřícní v podávání kohoutkové vody svým zákazníkům.

Stejně jako v uplynulých vydáních i podzimní magazín přináší tipy na výlety k vodě v Moravskoslezském kraji – do Poodří a Beskyd. Tak neváhejte a vydejte se do přírody. Je tam z epidemiologického hlediska výrazně bezpečněji než v nákupních centrech.

Vydání je ke stažení zde.