Aktuality

Zpět

Péče o krajinu na Hlučínsku s pomocí vodařů

Také díky podpoře, kterou pro organizaci Agri Nostra získal v programu Plaveme v tom spolu! pro motivované zaměstnance působící ve svém volném čase v některé z neziskových organizací zaměstnanec SmVaK Ostrava Radim Heiduk, se podařilo v lokalitě U Cihelny poblíž Hlučína letos na podzim vybudovat suchý poldr s odpočinkovou zónou.

Jak to začalo
V minulosti byla země v lokalitě po letech přejíždění koly těžkých zemědělských strojů bez známek života a udusaná obrazně řečeno jako beton. K tomu se v uplynulých letech přidalo velké sucho. Hlavním záměrem, jak s lokalitou naložit pak bylo rozdělit monokulturní zemědělský lán, zabránit erozi a vytvořit místo, kde najdou útočiště živočichů a lidé místo pro poklidný odpočinek.
V roce 2018 zde byl založen biopás kombinující květnatou louku s ovocným sadem pro veřejnost. Sad byl zakládán odborníky, kteří se mimo jiné zabývají pěstováním a ochranou starých lokálních odrůd. Pro zhruba patnáct metrů široký zatravněný pás tak byly vybrány krajové odrůdy ovocných stromů odolné vůči náročným podmínkám uprostřed lánu, které poskytují úrodu v co nejdelším období pro širokou veřejnost. „Během dvou let se z tohoto původně mrtvého pruhu země stala oáza plná života,“ říká Heiduk.

K čemu je poldr

V letošním roce se podařilo vybudovat také díky podpoře SmVaK Ostrava suchý poldr a informační tabuli s údaji o poldrech. Obecně řečeno představuje suchý poldr ohrázovaný prostor tvořený malou hrází napříč údolím. Ta má za úkol eliminovat vodní erozi zemědělské půdy například při přívalových deštích a vylepšit odtokové poměry v lokalitě. „I malá hráz dokáže zastavit tekoucí vodu, která ztrácí svou kinetickou energii a schopnost způsobovat erozi půdy. Zpomalení odtoku dá vodě víc času, aby se vsákla do půdy. Zemní sypaná hráz s jílovým jádrem v lokalitě U Cihelny je dlouhá 16 metrů, koruna hráze je jeden metr široká. Hráz s bočním přelivem je vysoká jeden metr. Část vody, která po dešti v poldru zůstane, může následně sloužit několik dnů jako napajedlo a plnit svůj účel i nadále,“ vysvětluje Heiduk