Aktuality

Zpět

Tábořiště v Dolní Lomné ožilo i v covidovém roce. Také díky SmVaK Ostrava

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2020 byl úspěšný českotěšínský Klub mladých Filadelfia s žádostí v grantovém programu pro aktivní zaměstnance Plaveme v tom spolu! I tentokrát to byla zásluha Marka Hlawiczky ze Střediska kanalizačních sítí Českých Těšín. Novou táborovou základnu v Dolní Lomné poblíž úpravny vody SmVaK Ostrava se podařilo organizaci vybudovat před dvěma lety také díky podpoře vodárenské společnosti.

Letošní prázdninové akce Klubu Filadelfia se nakonec mohly konat i přesto, že většina aktivit je v letošním roce je od jara do značné míry omezována a limitována epidemiologickou situací v důsledku šíření nového typu koronaviru způsobující onemocnění COVID-19. Podle organizátorů bylo uspořádání všech táborových pobytů, během nichž praskalo dva měsíce obrazně řečeno tábořiště ve švech, velkou výzvou, kterou se nakonec podařilo zvládnout. Vystřídaly se zde desítky skupin dětí různých věkových kategorií.
„N
aším cílem bylo zajistit pro děti různého věku čas strávený v přírodě, ale zároveň jim umožnit nenahraditelnou zkušenost, kdy poznávaly své limity a talenty a snažily se na nich pracovat. Pro velkou část dětí je to jediná možnost, jak jednou za rok opustit městské prostředí.  Snažili jsme se proto, aby dny strávené na těchto táborech byly pro ně příjemné,“ říká Magdalena Rajcová z Klubu Filadelfia. Celkově se všech prázdninových aktivit zúčastnilo zhruba 250 dětí a zapojilo se velké množství dobrovolníků.

V Dolní Lomné proběhly v letošním roce tři tematické táborové turnusy. Toho pro děti ve věku 8-12 let se účastnilo 37 mladých táborníků. Cyklus pro klub Dorost měl 48 účastníků ve věku 12-16 let. Táboru pro rodiny s dětmi se účastnilo 45 osob.

Přísná hygienická opatření

„Tábory probíhaly za přísných hygienických podmínek, účastníkům byla před nástupem na tábor měřena teplota. Každý z nich musel doložit dokument prokazující jeho bezproblémový zdravotní stav. Jednalo se o posudek lékaře o zdravotní způsobilosti vystavený v letošním roce a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Každé dítě muselo být vybaveno rouškami, které se používaly v hromadné dopravě a při pohybu mimo tábořiště,“ popisují organizátoři.
V areálu tábořiště musela být také vyhrazena izolační místnost a sociální zařízení pro případ výskytu infekce. Před zahájením jednotlivých turnusů bylo nutné v souladu s nařízením vlády provést desinfekci celého tábořiště. „V průběhu každého tábora se jedna pověřená osoba starala o dezinfekci rukou dětí před každým jídlem, o dezinfekci suchých záchodů, umýváren, jídelny, kuchyně a pravidelně o tom zřizovala písemný záznam. Děti se nesměly podílet na přípravě stravy. Kuchaři vydávali pokrmy v ochranných oblecích,“ vysvětluje Rajcová.
Na každém táboře proběhla kontrola z krajské hygienické stanice. Organizátoři dokázali splnit všechny podmínky pro bezproblémový průběh táborů v tomto náročném období.

Další letní akce
Kromě táborů v Dolní Lomné organizovala Filadelfia pro děti další prázdninové akce. Kluby Dorost a Basement ve dvou turnusech sjížděly Vltavu, na začátku srpna probíhal v Malenovicích English Multi Camp, kde se mládež starší 14 let učila zábavným a interaktivním způsobem anglicky. Akce, kde se kromě učení také sportovalo, se i s lektory zúčastnilo 50 osob. Pro 26 předškolních dětí proběhl na konci července příměstský tábor nesoucí se v duchu motta Jedeme v tom spolu. Na začátku července se 26 dětí zúčastnilo v Tyře tábora Nedělní školy.