Aktuality

Zpět

Téměř miliarda korun do vodárenské infrastruktury v roce 2021

Ostrava 24. 11. 2020 – V roce 2021 investují SmVaK Ostrava do vodárenské infrastruktury 740 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, meziroční nárůst přesahuje 55 milionů korun.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav.

„Náš plán počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury. Za posledních deset let jsme investovali 5,72 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav. Celkem tedy do infrastruktury v roce 2021 poputuje 983 milionů korun. V dlouhodobějším výhledu počítáme s kontinuálním nárůstem investic až na více než jednu miliardu korun v roce 2025. Když se podíváme na vývoj v čase, v roce 2021 investujeme o 227 milionů korun více, než tomu bylo před deseti lety. I toto srovnání ukazuje, že naše společnost přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny své odběratele,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – bude dokončena modernizace strojně-technologického zařízení největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, stejně jako rekonstrukce přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá.

Zásadní rekonstrukce největší beskydské úpravny vody probíhá od roku 2018, vyžádá si celkem 130 milionů korun. V roce 2021 budou dokončeny práce posunuté v časovém harmonogramu kvůli epidemiologické situaci a z ní vyplývajících opatření a omezení.

V případě zmiňovaného přivaděče dosáhnou celkové náklady 146 milionů, stavba byla zahájena také v roce 2019, dokončena bude příští rok.
V roce 2021 bude například za osm milionů korun rekonstruována technologická a stavební část Úpravny vody Klokočůvek v Oderských vrších, nebo technologie odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou za 13 milionů korun, která bude dokončena v roce 2022.
Více než 15 milionů korun si vyžádá výměna části potrubí na odtoku z reakčních nádrží ozónu v největší úpravně vody SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova.

Významně investovat budeme také do vodovodních sítí ve větších sídlech – centrech jednotlivých mikroregionů, ale i menších obcích v kraji. Například v Karviné za více než 26 milionů korun zrekonstruujeme vodovodní řady v ulicích Máchova, Ostravská, Alšova, Husova a Na Bělidle. Ve městě proběhne několik dalších stavebních akcí v modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody. V Českém Těšíně zahájíme patnáctimilionovou investice do systému dodávek pitné vody na Hlavní Třídě a v ulicích Viaduktová, Sokola Tůmy nebo Ostravská. Patnáct milionů korun si vyžádá výměna vodovodních řadů v havířovské části Šumbark. Za patnáct milionů korun vyměníme například vodovodní řad v kopřivnické části Mniší, za 12 milionů pak v Odrách v ulicích Ke Koupališti, Zahradní a Hranická“ dokládá na příkladech technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Vodovodní řady se budou modernizovat a měnit například také v Třinci, Vratimově, Petřvaldu, Bohumíně, Těrlicku, Fulneku, Novém Jičíně, Příboře, Opavě a řadě dalších měst a obcí.
Sanací projde také řada vodojemů.

V oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod bude zahájeno zkapacitnění kanalizační stoky v Hukvaldské ulici včetně vybudování dešťové zdrže. Stavba si vyžádá více než 22,5 milionu korun. Kanalizační stoky budou významně modernizovány také ve Frýdku-Místku, Třinci nebo Vratimově. V Karviné-Fryštátu bude za téměř 18 milionů korun modernizován kanalizační sběrač v ulici Ostravská. V Opavě projde rekonstrukcí kanalizace v náměstí Svobody a v sadech Svobody za více než 13,5 milionu korun.

Do kanalizačních sítí se bude investovat také v Novém Jičíně, Vítkově, Frenštátu pod Radhoštěm, Odrách, Českém Těšíně, Těrlicku nebo Havířově.
 

V roce 2021 bude dokončeno rozšíření čistírny odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice, které bylo zahájeno letos a vyžádá si 60 milionů korun. V Kopřivnickém provozu bude dokončena výstavba dosazovací nádrže, která si vyžádá 38 milionů korun. Do kalového hospodářství se bude investovat v čistírnách odpadních vod v Havířově nebo Karviné.

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz