Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevírají pro veřejnost

11. května se za přísných hygienických pravidel otevírají zákaznická centra nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji. SmVaK Ostrava nadále preferují elektronickou komunikaci s veřejností

Ostrava, 6. 5. 2020 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly znovu otevřít zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýdku-Místku pro veřejnost. Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové, Vítkově a Velkých Losinách zůstávají prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností uzavřena.
Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.

„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zákaznická centra pro veřejnost při dodržování přísných hygienických a epidemiologických pravidel, která minimalizují riziko nákazy novým typem koronaviru. Návštěva je možná pouze po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online nástroje na našich internetových stránkách. To platí také pro oddělení vyjadřování, které bude pro veřejnost otevřeno ve stejnou dobu jako zákaznická centra. Přísně vyžadováno je dodržování ochrany dýchacích cest zákazníků rouškami, nebo šátky, respektování dvoumetrových rozestupů nebo zákaz kumulace více osob v zákaznickém centru,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Provozní doba zákaznických center SmVaK Ostrava pro veřejnost:

Pondělí     9:00 - 12:00        13:00 - 17:00

Středa       9:00 - 12:00        13:00 - 17:00

Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze přes rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové stránce www.smvak.cz v sekci Zákazníci. Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.

Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla:

  • Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška, šátek nebo jiná ochrana úst a nosu),
  • Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání zaměstnankyň SmVaK Ostrava,
  • Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat rozestupy minimálně dva metry, jak určuje příslušné značení.

„Zákaznická centra jsou vybavena jednorázovými psacími potřebami pro zákazníky, kteří je mohou v případě potřeby využít, stejně jako přípravky pro dezinfekci rukou a jednorázové rukavice. Nadále upřednostňujeme v zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců  vyřizování záležitostí neosobní formou – emailem na adresách smvak@smvak.cz nebo zakaznickesluzby@smvak.cz, prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a využitím bezhotovostní platby. Zvažte proto, prosím, zda je Vaše návštěva zákaznického centra nezbytná,“ říká ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková.

 

Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky bez nutnosti osobního kontaktu:

  • Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů plněny požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.
     
  • Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka smvak@smvak.cz.
  • Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
  • Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou nahlásit požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. Rovněž žádosti o vyjádření k existenci sítí, k možnostem napojení na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové dokumentace mohou lidé podat elektronicky přes internetové stránky www.smvak.cz bez fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů/mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Telefon: 725 500 509
E-mail marek.sibrt@smvak.cz

www.smvak.cz