Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Zanedbali jste kvůli koronaviru kontrolu kvality vody ve své studni? Je nejvyšší čas pro nápravu

Řada lidí nejen v moravskoslezském regionu v letošním roce v souvislosti s omezeními, které vyvolala epidemie COVID-19, zanedbala kontrolu kvality vody ve studních. Je třeba být odpovědný ke svému zdraví a napravit to!

Ostrava, 29. 5. 2020 - Po jarním tání je potřeba, stejně jako po deštích, které dorazily do moravskoslezského regionu v květnu, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studny pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky, které jsou v letošním roce velmi rozkolísané.

Sněhu nenapadlo v zimě mnoho, paradoxně víc bylo dešťových srážek. Po extrémně suchém dubnu vydatně zapršelo v řadě míst moravskoslezského regionu také v květnu. V  případech, které v důsledku vedou k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů, přichází na řadu nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich.

Řada lidí v letošním roce odložila každoroční analýzu vody, kterou ze studny pijí, v souvislosti s omezujícími opatřeními, která přinesla epidemie nového typu koronaviru. Vzhledem k tomu, že nouzový stav v naší zemi skončil a společnost se až na specifické případy vrací k normálnímu fungování, je vhodný čas jarní zpoždění nebo opomenutí napravit.
„Letošní rok je specifický. Je logické, že v době, kdy se společenská a mediální diskuze koncentrovala na téma nového typu koronaviru, lidé odsunuli na vedlejší kolej to, co jim v daném době nepřišlo zásadní. A tím mohla být třeba právě analýza vody ve studni, kterou používají pro pití doma, nebo na svých chatách a chalupách. Stejně jako my jsme z preventivních důvodů zpřísňovali pravidla pro vykonávání jednotlivých činností, řada lidí mohla mít obavy vozit k nám vzorky vody ze studní, nebo pouštět k sobě domů někoho mimo vlastní rodinu. Tuto obavu chápeme, ale jsme přesvědčeni, že také v této oblasti by se naše společnost měla s dodržením všech přísných zdravotních a hygienických pravidel vracet k normálnímu fungování. I proto jsme pro zájemce připravili pro červen výhodnou nabídku, jak si nechat zkontrolovat kvalitu vody ve své studni,“ říká ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok.


Od 1. do 30. června je možné využít nabídku společnosti VodoTech na rozbory vody s dvacetiprocentní slevou bez ohledu na počet analyzovaných ukazatelů. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře v Ostravě – Mariánských Horách působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Kdo pije ze studny?
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. A všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby monitorovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví.

Společnost VodoTech doporučuje majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze  zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například při vypití vody kontaminované bakterií Escherichia coli, mohou nastat zdravotní komplikace.  A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy například v obdobích jara, nebo vydatných přívalových srážek.
Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí –
možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz

Pro editory

 • Společnost VodoTech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
 • Společnost VodoTech se zabývá komplexními vodárenskými službami, mezi které patří:
  • Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce
  • Odečty vodoměrů
  • Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
  • Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření, kalibrace, informativní zkoušky
  • Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
  • Montáže vodoměrů
  • Smart metering – inteligentní řešení dálkových odečtů vodoměrů
  • Služby call centra

 

Kontakt:

Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.
Centrální akreditovaná laboratoř

Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 694 335, 702 154 771  
pavla.vesela@vodotech.cz