Čištění odpadních vod v SmVaK

IMG
Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Tyto vody se podle způsobu znečištění dělí na komunální a průmyslové. Před vypouštěním zpět do přírody (potoka, řeky) musí být tato voda vyčištěna.
Společnost SmVaK Ostrava provozuje systém odkanalizování a čištění odpadních vod v bývalých okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Bruntál. V současné době jde o 1 740 kilometrů kanalizací a 65 čistíren odpadních vod. Celkem je na kanalizační systém společnosti napojeno 524 952 obyvatel.
Kromě vlastní infrastruktury provozuje společnost SmVaK Ostrava řadu čistíren odpadních vod, které jsou v majetku obcí.  Smlouvy o provozování mají různý rozsah, od technické pomoci až po kompletní provozování kanalizace a čistírny.