Zákaznická centra, obchodní místa, oddělení vyjadřování a pokladna jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Neprobíhá ani prodej materiálu fyzickým osobám ve skladu ve Frýdku-Místku. Více informací o možnosti vyřídit požadavky bez nutnosti fyzické návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

97 milionů do odvádění a čištění odpadních vod na Karvinsku

Realizovány budou stavby s celkovými náklady přesahujícími 120 milionů korun. Některé budou letos dokončeny, jiné přejdou do následujícího roku

Ostrava 6. 2. 2020 – Finančně nejnáročnější investicí budou dokončení likvidace kanalizačních výustí v Petřvaldu a Doubravě (zde včetně vybudování nové čistírny odpadních vod), což si vyžádá celkové náklady 72 milionů korun. V letošním roce půjde podle plánu o 48 milionů. Investice se dotknou také čistíren odpadních vod v Karviné, Bohumíně, Havířově, Českém Těšíně a Horních Bludovicích, kde bude rozšířena linka biologického čištění, aby bylo možné na provoz napojovat další domácnosti a byl podpořen rozvoj oblasti.

V Horních Bludovicích bylo loni zahájeno rozšiřování čistírny odpadních vod, které bude dokončeno letos. „Současná kapacita čistírny je 350 ekvivalentních obyvatel. Dlouhodobě jsme evidovali požadavky obyvatel i obce na napojování dalších domácností. Naší investicí, během níž kapacitu čistírny zdvojnásobíme, vycházíme těmto požadavkům vstříc,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

 

V karvinském čistírenském provozu bude za téměř dva miliony korun upraveno zařízení pro čerpání primárního a vratného kalu. V Českém Těšíně bude za více než jeden a půl milionu korun rekonstruována kotelna, jejíž vybavení ze sedmdesátých let je značně opotřebováno a nevykazuje účinnost nezbytnou pro efektivní provoz.
V Havířově bude za tři a půl milionu korun vybudováno stáčecí místo, kde budou vypouštěny dovážené odpadní vody. Díky tomu bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zefektivněno jejich hrubé předčištění při jejich nátoku do čistírny.

 

Řada investic do kanalizační sítě proběhne v letošní roce v Karviné. Za dva a půl milionu korun budou rekonstruovány tři odlehčovací komory na ulici Karola Śliwky v centru města. Více než čtyři miliony si vyžádá modernizace kanalizačních stok v Karviné – Novém Městě na Janáčkově a Erbenově ulici.
Za čtyři miliony korun budou rekonstruovány kanalizační stoky a související infrastruktura (revizní šachty) na Třídě Družby v Karviné - Nové Městě. V koordinaci se stavbou proběhne v místě také modernizace vodovodní sítě.

Významná stavba za deset milionů korun bude probíhat také v Těrlicku v Hornické ulici, kde bude vyměněno více než 290 metrů potrubí a související infrastruktury. Za více než dva miliony korun bude rekonstruována také odlehčovací stoka v Albrechticích u Českého Těšína.


Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz