Zákaznická centra, obchodní místa, oddělení vyjadřování a pokladna jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Neprobíhá ani prodej materiálu fyzickým osobám ve skladu ve Frýdku-Místku. Více informací o možnosti vyřídit požadavky bez nutnosti fyzické návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Na čistírnu v Horních Bludovicích se připojí další domácnosti

Téměř sedm milionů korun stálo rozšíření biologického stupně čištění v čistírně odpadních vod v Horních Bludovicích na Havířovsku. Kapacita provozu se zdvojnásobila

Ostrava 25. 6. 2020 – Horní Bludovice patří v uplynulých letech k lokalitám s dynamickým rozvojem individuální rezidenční výstavby. S tím souvisí postupná výstavba kanalizační sítě ze strany investorů. Současná čistírna odpadních vod z roku 2000 s kapacitou 350 ekvivalentních obyvatel již přestala s ohledem na postupné zvyšování přítoku odpadních vod kapacitně stačit. Proto v uplynulém roce společnost SmVaK Ostrava přistoupila k investici, díky níž se kapacita čistírenského provozu zdvojnásobila na 700 ekvivalentních obyvatel, a mohou se připojovat nové domácnosti. Stavba v těchto dnech finišuje.

„Předmětem intenzifikace provozu bylo přebudování stávající kalové nádrže na nádrž biologického čištění včetně jejího vystrojení. Došlo také k výměně dmychadla a převystrojení stávající linky, kdy do původní kalové nádrže vložíme nové technologické zařízení z nerezové oceli, abychom mimo jiné zajistili zvýšení kapacity biologické části čistírny odpadních vod a dodávky vzduchu nezbytného pro biologické čištění. Výsledkem jsou tak dvě samostatné technologické linky biologického čištění. Rozšířil se také systém spojovacích potrubí v areálu čistírny,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Rekonstruovány (demontována) byly také stávající čerpací stanice a kalojem. Nová čerpací stanice z nerezu byla vložena do nádrže kalojemu. Byla vystrojena ponornými čerpadly a vybavena havarijním přelivem.

Zatímco v současnosti přitéká do čistírenského provozu více než 75 metrů krychlových odpadní vody denně, podle výhledu to v roce 2025 může být téměř 150 metrů krychlových. Zmodernizovaný provoz dokáže tento zvýšený přítok přijmout a efektivně vyčistit dle legislativních parametrů.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz