Vážení zákazníci,
z důvodu probíhajících stavebních úprav bude obchodní místo v Orlové od 16. 10. 2019 do odvolání uzavřeno. Své záležitosti můžete vyřídit v kterémkoliv našem zákaznickém centru (například v Karviné na ulici Fryštátská 238/47). Děkujeme za pochopení a za vzniklé komplikace se omlouváme.

 

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Pět kilometrů vodovodů pro Starý Jičín, Lubinu, Tichou, Bartošovice a Štramberk

Více než 52 milionů korun směřuje do pěti staveb v obcích na Novojičínsku, díky nimž bude modernizována infrastruktura pro dodávky pitné vody

Ostrava 26. 6. 2019 – V kopřivnické části Lubina odstartovala v druhé polovině května výměna 480 metrů ocelového vodovodního řadu.  V části Starého Jičína, ve Vlčnově, začala v červnu modernizace 1040 metrů ocelového a litinového vodovodu. Pokračují práce na obměně 1070 metrů litinového potrubí ve Štramberku, v Tiché a Bartošovicích budou stavby zahájeny během léta. Celkové náklady popisovaných investic přesáhnou 52 milionů korun.

„Důvodem rekonstrukce ocelového vodovodní řadu s průměrem 500 milimetrů v délce téměř 480 metrů za potrubí z tvárné litiny v Lubině je kromě technického stavu vodovodu také záměr na výstavbu nových rodinných domů a související infrastruktury v jeho blízkosti. Dva úseky v celkové délce 130 metrů budou modernizovány bezvýkopovou technologií, takzvaným crackingem spočívajícím v tom, že do původního potrubí, které bude současně rozrušeno, zatáhneme nové potrubí s vnějším ochranným obalem z cementové malty. Náklady dosáhnou jedenáct milionů korun. Začali jsme v květnu, hotovo by mělo být do konce prázdnin,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Stěny potrubí v lokalitě jsou podle provedeného průzkumu napadeny korozí až do poloviny své tloušťky. Díky realizaci stavby budou v budoucnosti minimalizovány zásahy do asfaltovaných komunikací a dalších inženýrských sítí v oblasti nově vybudovaných rodinných domů.

V části Starého Jičína, ve Vlčnově, začala v polovině června modernizace 1040 metrů ocelového a litinového potrubí z konce čtyřicátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny. Současný řad vykazuje vysokou vrstvu vnitřní inkrustace, nevyhovující tlakové poměry především v nejvýše položené části sítě a zvýšenou poruchovost. Součástí akce bude přepojení 52 plastových přípojek na nové potrubí a výměna sedmi ocelových přípojek. Stavba proběhne v koordinaci s opravou místních komunikací obcí. Hotovo by mělo být v listopadu. Celkové náklady dosáhnou 12 milionů korun.

V červenci začne také modernizace 1500 metrů vodovodu v obci Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm. „Důvodem stavby je jednak technický stav litinového a PVC vodovodního řadu z poloviny sedmdesátých let minulého století, který v uplynulých letech vykazoval vysokou dynamiku poruch, a také plán obce obnovit asfaltový povrch komunikace, pod níž je vodovod uložen. 1450 metrů potrubí z tvárné litiny bude položeno otevřeným výkopem, 50 metrů pod vodním tokem bude provedeno řízeným vrtáním s uložením potrubí z vysokohustotního polyetylenu v chráničce,“ vysvětluje Koníř. Součástí stavby je přepojení 43 plastových přípojek. Hotovo by mělo být do konce listopadu, náklady se vyšplhají na více než 13,5 milionu korun.

V Bartošovicích nad Odrou odstartuje v červenci rekonstrukce 1077 metrů litinového vodovodního řadu z počátku sedmdesátých let minulého století, který vykazuje vysokou dynamiku poruch. Nové potrubí vedoucí v nezpevněných plochách bude z vysokohustotního polyetylenu, 45 metrů řadu vedoucího pod místní komunikací bude vybudováno z tvárné litiny. Přepojeno bude také 24 plastových vodovodních přípojek. Náklady dosáhnou 5,5 milionu korun, hotovo by mělo být do zimy.

„V plném proudu je výměna více než 1070 metrů litinového potrubí ve Štramberku v lokalitě Drážné. Díky stavbě za deset milionů korun dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat. Ve Štramberku také probíhá sanace akumulační komory vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových,“ popisuje Milan Koníř.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz