Kanalizační měřicí vůz

Kanalizační měřicí vůz nám umožňuje nabídnout tyto služby:

IMG
 • provádění prohlídek (monitoringu) kanalizačních potrubí před rekonstrukcí nebo opravou
 • kontrolu technického stavu nových trubních sítí po výstavbě
 • dokumentaci poruch a anomálií (zlomená a zborcená potrubí, trhliny, vadné spoje, kořeny atd.)
 • měření sklonu potrubí kanalizace
 • měření ovality (kruhovosti) potrubí kanalizace (PVC, PP)
 • kontrolu kanalizačních přípojek
 • provedení videozáznamu z prohlídky na DVD-ROM spolu s fotografickými snímky jednotlivých poruch, včetně písemných protokolů s grafickým popisem

Přístrojové vybavení

 • kamerový systém s výkonnou řídící vyhodnocovací jednotkou itv (SRN)
 • kamerové vozíky CT 100 ROTO, CT 150 W, CT 250 W - itv
 • digitální barevné kamery s otočnou hlavou ROTO CSZ, ROTO CSS - itv
 • samostatná bubnová protlačovací prutová jednotka SH-04 s kamerou SX-C 37 AXIAL – itv
 • dostupnost kamerového systému je od průměru potrubí 100 mm výše, s teoretickým dosahem až 300 m

Kontaktní údaje:

 • e-mail: jan.svrcek@smvak.cz