Odborná technická pomoc

IMG
Pro obce a města zajišťujeme služby na základě tzv. odborné technické pomoci při provozování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Jedná se hlavně o ty případy, kdy majitel vodního díla (obec nebo město) se zavázal k provozování vlastními silami, ale pro některé oblasti provozování nemá technickou či odbornou způsobilost.
 
Jedná se zejména o:
  •  čištění stokové sítě
  •  technologický dohled nad provozem ČOV
  •  sledování kvality čištěné odpadní vody atp.
  •  zpracování majetkové a provozní evidence 
  •  přípravu podkladů pro zpracování plánu financování obnovy kanalizací
 

Kontakt:

  • e-mail: jan.svrcek@smvak.cz