Rozbory vod

IMG

Provádění komplexní analýzy pitných i odpadních vod včetně zajištění odběru vzorků zajišťuje akreditovaná laboratoř Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Veškeré informace naleznete na internetových stránkách www.ai-inzenyring.cz