Tiskové zprávy

Zpět

55 milionů do vodovodů na Karvinsku v roce 2020

Letos budou probíhat stavby s celkovými náklady 120 milionů korun. Finančně nejnáročnější bude modernizace vodovodní sítě v Karviné – Ráji v Haškově ulici, která si vyžádá 7,5 milionu, nebo v Bohumíně Záblatí za více než 11 milionů korun

Ostrava 6. 2. 2020 – Modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody bude kromě Karviné probíhat na řadě míst v Havířově, Dětmarovicích, Petřvaldu, Rychvaldu, Orlové nebo Bohumíně.

V Karviné – Ráji bude v Haškově ulici za téměř sedm a půl milionu korun vyměněno 489 metrů litinového potrubí z počátku šedesátých let vykazujícího vysokou četnost poruch, za potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Potrubí v délce 387 metrů bude vyměněno bezvýkopovou technologií, čímž bude omezen zásah stavby do povrchu a do komfortu obyvatel v oblasti.

Výměna vodovodu menšího rozsahu za necelý milion korun proběhne také v Karviné-Nové Městě na Třídě Družby. Za více než dva miliony bude modernizován ve stejné městské části vodovodní řad také v ulicích Janáčkova, Erbenova a na Náměstí Budovatelů. Litinové potrubí z poloviny padesátých let minulého století v délce 391 metrů bude nahrazeno vysokohustotním polyetylenem.

V Bohumíně - Záblatí proběhne za více než 11 milionů korun výměna vodovodních řadů v ulicích Sokolská, Bezručova a Na Pískách. Litinové potrubí z přelomu šedesátých a sedmdesátých let je zainkrustované, což vede ke zhoršení tlakových poměrů v oblasti. Výměnou potrubí bude umožněno napojování nových odběratelů v místech určených k nové zástavbě. Potrubí celkové délky 1813 metrů z vysokohustního polyetylenu bude položeno bezvýkopovou technologií.

Řada staveb bude letos probíhat také v Havířově i jeho okrajových částech. Šest milionů korun si vyžádá výměna ocelového a litinového vodovodního řadu z druhé poloviny šedesátých let na území Horní Suché a Prostřední Suché. Důvodem jsou nevyhovující tlakové poměry v důsledku inkrustace. Z 1146 metrů potrubí z vysokohustotního polyetylenu bude 989 metrů vyměněno bezvýkopovou technologií.

Za pět milionů korun bude rekonstruován vodovod z poloviny šedesátých let v Havířově – Podlesí. Téměř 660 metrů ocelového a litinového potrubí bude vyměněno za potrubí z vysokohustotního polyetylenu, z toho 139 metrů bezvýkopově.
Čtyři a půl milionu si vyžádá modernizace vodovodu v Havířově-Bludovicích. Současný ocelový a litinový řad z konce šedesátých a první poloviny sedmdesátých let v délce 700 metrů bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylenu. Důvod je především četnost poruch. Více než 663 metrů bude provedeno bezvýkopovou technologií. Menší stavba za milion korun proběhne ve stejné městské části také v ulici Padlých hrdinů.
Modernizací projdou vodovodní řady také v části Havířov-Město v ulicích U Školky, Gogolova, Majakovského a Matuškova.

V Rychvaldu v ulicích U Skučáku a Rybničná bude za jeden a půl milionu korun vyměněno více než dvě stě metrů ocelového potrubí z počátku sedmdesátých let minulého století s vysokou četností poruch za řad z vysokohustotního polyetylenu.

V Petřvaldu bude za více než jeden a půl milionu korun vyměněn vodovodní řad v Březinské ulici. Více než 260 metrů ocelového potrubí z konce šedesátých let minulého století bude vyměněno za řad z vysokohustotního polyetylenu. Měnit vodovod se bude také v Orlové-Lutyni v ulicích Zátiší a Luční. Stavba v celkové délce 323 metrů proběhne v délce téměř 220 metrů bezvýkopovou technologií.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz