Tiskové zprávy

Zpět

73 milionů do zlepšení životního prostředí v Doubravě a Petřvaldu

SmVaK Ostrava zahájily likvidaci kanalizačních výustí ve dvou lokalitách na Karvinsku. Odpadní voda bude nově směřovat do čistíren odpadních vod

Ostrava, 9. 8. 2019 – Více než 39 milionů korun si vyžádá investice do likvidace kanalizačních výustí v petřvaldské části Podlesí, na které je napojeno více než 160 lidí. Stavba obdobného charakteru v Doubravě v lokalitě U Komendra, kde bude vybudována také nová čistírna odpadních vod, přijde na více než 33 milionů. Zde je na čtyři kanalizační výustě napojeno více než 500 obyvatel. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku.

„Důvodem pro realizaci obou staveb je zlepšení životního prostředí z hlediska odvádění odpadních vod a uvedení jejich likvidace v těchto lokalitách do souladu s platnou legislativou. Platnost současného povolení pro nakládání s odpadními vodami ze strany vodoprávních úřadů končí na konci roku 2020. V případě obou míst jde o výrazný příspěvek ke zvýšení úrovně životního prostředí a obecně kvality života v těchto lokalitách,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Ulice Na Svahu a U vodojemu v Petřvaldu jsou v současnosti odkanalizovány jednotnými kanalizacemi, které končí dvěma kanalizačními výustěmi bez čištění. „V průběhu stavby bude vybudována nová splašková kanalizace směřující do kanalizační sítě v Havířově, která je zakončena čistírnou odpadních vod, kterou vlastní a provozují SmVaK Ostrava,“ popisuje Tlolka.

Stavba zahrnuje vybudování splaškové kanalizace v délce 1018 metrů, 89 metrů protlaku, 28 betonových revizních šachet, 17 polypropylenových kanalizačních revizních šachet, kanalizačních přípojek v celkové délce 850 metrů a 120 polypropylenových přípojkových revizních šachet. Postavena bude také kanalizační čerpací stanice s dvěma ponornými kalovými čerpadly včetně elektrotechnické části, měření a regulace. Vybudován bude polyetylenový kanalizační výtlak v délce 1745 metrů včetně armatur a řadovek.

„V doubravské lokalitě U Komendra je na čtyři kanalizační výusti napojeno více než 500 obyvatel. Investice zajistí likvidaci odpadních vod napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistírnu odpadních vod pro 700 ekvivalentních obyvatel, která bude nově vybudována. Vznikne také zhruba 800 metrů gravitační kanalizační sítě,“ říká Tlolka.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz