Tiskové zprávy

Zpět

Dodávky pitné vody při odstávce největší beskydské úpravny zajištěny

Na více než 22 hodin byla 12. - 13. srpna odstavena úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Ta prochází významnou modernizací za 125 milionů. Lidí v 60 zásobovaných městech a obcích se to nijak nedotklo.

 

 

Ostrava 14. 8. 2019 – Další náročnou akci mají za sebou vodohospodáři v Moravskoslezském kraji. Stejně jako 11. a 12. června byla po dvou měsících na 22 hodin odstavena 12. a 13. srpna z provozu kvůli probíhající významné rekonstrukci největší beskydská úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Díky nasazení zhotovitele a promyšleným provozním opatřením vodárenské společnosti tuto skutečnost nijak nepocítili odběratelé na Frýdecko-Místecku, Novojičínsku nebo Karvinsku. Plánovanou dobu odstávky se navíc díky nasazení všech zúčastněných podařilo zkrátit o téměř čtyři hodiny. Během ní byla provedena instalace nového potrubí na přítoku do úpravny v souvislosti s výměnou malé vodní elektrárny. Proto bylo nezbytné odstavit přítok surové vody z údolní nádrže Šance.

Modernizace technologické části úpravny a automatizovaného systému řízení odstartovala loni a skončí v roce 2020. Během ní dojde k rekonstrukci technicky a provozně zastaralých technologických celků včetně automatů řídících její provoz.

 

„Úpravnu během modernizace čekají tři kompletní odstávky. První z nich proběhla od večera 11. do večera 12. června, druhá pak nyní o dva měsíce později. Díky unikátnosti systému Ostravského oblastního vodovodu a řadě provozních opatření na síti odběratelé tuto skutečnost nijak nezaznamenali. Museli jsme pečlivě naplánovat veškeré kroky a jejich vzájemné návaznosti v distribučním systému, abychom se vyhnuli tomu, že během horkých letních dnů nebudeme schopni zajistit dodávky kvalitní pitné vody v dostatečném množství všem našim odběratelům. Vážím si práce dodavatelské společnosti i svých kolegů, kteří mají hlavní zásluhu na tom, že vše proběhlo hladce i při druhé odstávce. Ta nakonec trvala díky skvělé práci a nasazení všech zúčastněných o čtyři hodiny kratší dobu, než jsme plánovali. Ohledy jsme museli brát také na předpověď počasí, která předvídala přívalové deště a bouřky během noci, kdy odstávka probíhala,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
 

„Během významné rekonstrukce, která právě probíhá, prošla mimo jiné výměnou část přítokového traktu surové vody. Ta do úpravny směřuje z výše ležící údolní nádrže Šance, nové je také napojení boční větve pro napojení nové malé vodní elektrárny. Tu stávající vyměníme za výkonnější a efektivnější zařízení. Během první odstávky byla na stávajícím přítokovém potrubí s profilem 1000 milimetrů demontována část, která sloužila pro provoz malé vodní elektrárny. Ta byla nahrazena atypickým potrubím, které následně umožní provoz úpravny na obtokovou větev do té doby, než bude instalována nová malá vodní elektrárna. Během druhé výluky byla provedena instalace nového potrubí na přítoku do úpravny pitné vody,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během výluky byly zprovozněny dvě záložní čerpací stanice - v Lískovci u Frýdku-Místku a v Bašce. „Čerpací stanici v Bašce, která během běžného provozu slouží jako záložní a není v provozu, byla napájena elektrickým proudem z veřejné sítě, v záloze bylo také připraveno napájení z mobilního dieselagregátu. Některá spotřebiště běžně zásobovaná z Nové Vsi odebírala vodu z naší druhé největší úpravny v Beskydech ve Vyšních Lhotách. Před začátkem výměny jsme doplnili příslušné vodojemy na maximální hladinu, abychom si vytvořili dostatečnou provozní rezervu. Vše jsme si ostatně důkladně otestovali již během červnové odstávky,“ popisuje Komínek.

Doplňující informace pro editory

Start rozsáhlé modernizace v roce 2018

V polovině loňského roku byla zahájena v Úpravně vody Nová Ves stavba, během níž jsou měněny technologické a stavební celky, které spolehlivě sloužily několik desítek let a v minulosti prošly řadou dílčích rekonstrukcí. Zároveň je instalován nový automatizovaný systém řízení. To vše s využitím nejmodernějších prvků a systémů. „Pokrok v informačních technologiích se logicky nemůže vyhnout ani výrobě pitné vody. Data ze všech provozních celků budou směřovat na velín úpravny a centrální dispečink společnosti. Procesory jednotlivých celků mezi sebou navzájem komunikují po optických kabelech. Technologie je možné dálkově nejen sledovat, ale také ovládat,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
 

Vymění se také technologie srdce úpravny - 12 otevřených pískových rychlofiltrů. „Modernizujeme odtokovou regulaci vody z filtrů, ultrazvukovými snímači budeme měřit hladinu vody ve filtrech, filtry osazujeme novými zákaloměry, jsou instalovány rozvaděče se zobrazovacími dotykovými displeji pro možnost ručního ovládání, které nahrazují stávající ovládací pulty filtračních jednotek. Rozvody vody jsou z nerezu,“ popisuje Komínek.

Vyměněna budou také čerpadla a dmychadla ve strojovně, proběhnou stavební úpravy vnitřních prostor. „Vybudujeme také kompletně nové chlorové hospodářství a nahradíme staré výrobní jednotky oxidu chloričitého za nové, nahrazována je také stávající malá vodní elektrárna s dvěma generátory o výkonu 200 kW na jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 465 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ upřesňuje Komínek.

Po dokončení rekonstrukce bude systém řízení provozu úpravny na špičkové úrovni odpovídající stávajícím moderním trendům automatizace provozů s použitím nejmodernějších technologií. Technologické celky budou nahrazeny nejlepšími dostupnými technologiemi s cílem zabezpečit a zachovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody v požadovaném množství.

Úpravna vody Nová Ves je druhou největší úpravnou pitné vody společnosti SmVaK Ostrava. Má výrobní kapacitu až 2 200 litrů za sekundu a zásobuje pitnou vodou obce a města na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Třinecku. Voda z ní směřuje také do polského města Jastrzębie – Zdrój.

Etapizace stavby

  • Stavba byla zahájena na jaře 2018 s předpokládaným ukončením v prvním pololetí roku 2020.
  • 2018 - výměna čerpadel AT stanice, výměna technologie dávkování chloru a oxidu chloričitého, zahájena postupná výměna potrubí a armatur filtračních jednotek vždy po trojici filtrů, která bude pokračovat až do ukončení v roce 2020.
  • 2019 - obměna stávajících čerpadel v čerpací stanici pro vodojem Čeladná, náhrada stávajících dvou soustrojí malé vodní elektrárny za jedno nové soustrojí.
  • 2020 - výměna potrubí a armatur posledních tří filtračních jednotek.
  • Při rekonstrukcích provozních celků budou současně provedeny související stavební a elektropráce a napojení jednotlivých PLC automatů do nového systému ASŘ.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz