Tiskové zprávy

Zpět

Kvalitnější voda pro Kružberk díky 2 kilometrům nového vodovodu

Ostrava 20. 7. 2020 – Dvě třetiny stavby budou realizovány bezvýkopovou metodou, která je šetrnější k životnímu prostředí a neovlivňuje negativně kvalitu života lidí v dané lokalitě. Obec Kružberk ležící pod hrází stejnojmenné údolní nádrže, která je hlavním zdrojem surové vody pro Úpravnu vody Podhradí společnosti SmVaK Ostrava, bude mít do konce října 2178 metrů zmodernizovaného vodovodu. Díky tomu se zlepší kvalita dodávané pitné vody. V současnosti je nutné kvůli zvýšeným hodnotám železa vodovodní řad pravidelně odkalovat.

„Páteřní řad v obci, který je vybudován částečně z oceli a částečně z litiny vykazuje dlouhodobě problémy s kvalitou vody v ukazateli železa v dodávané pitné vodě. Abychom zajistili odpovídající kvalitu, musíme vodovodní síť pravidelně odkalovat. Rozhodli jsme se proto přistoupit k investici za téměř 13 milionů korun, díky níž tento nežádoucí stav eliminujeme a budeme moci dodávat pitnou vodu ve špičkové kvalitě,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nový vodovod z vysokohustotního polyetylenu bude mít průměr D 110, oproti současnému DN 100. Součástí stavby bude také přepojení sedmdesáti čtyř vodovodních přípojek. Zrušen bude také objekt bývalé čerpací stanice, vybudována bude nová redukční šachta a provozní data z lokality budou online přenášena na vodárenský dispečink.

Potrubí bude umístěno převážně v nezpevněných plochách. Otevřeným výkopem bude položeno více než 700 metrů sítě, zbývajících 1476 metrů bude provedeno bezvýkopovou metodou řízeného protlaku a berstliningu.

Při berstliningu je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci. Není nutné zasahovat do povrchu a omezovat život v daném místě. Metoda je rychlejší, ekonomičtější, ohleduplnější k životnímu prostředí a bere větší ohled na kvalitu života v lokalitě,vysvětluje Milan Koníř.
 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz