Tiskové zprávy

Zpět

Obce i podnikatelé hodnotí aktivity SmVaK Ostrava výrazně pozitivně

95 % municipalit vnímá pozitivně činnost SmVaK Ostrava, příznivě o vodárenské společnosti hovoří také 92 % zástupců podnikatelského sektoru

Ostrava 9. 12. 2019 – 100 % respondentů z řad obcí je spokojeno s přístupem a profesionalitou zaměstnanců SmVaK Ostrava při řešení provozních záležitostí, v případě podnikatelského sektoru jde o 99 % dotazovaných. Vyplývá to z průzkumu zákaznické spokojenosti, který realizovala agentura Respond & Co. v lokalitách Moravskoslezského kraje, kde vodárenská společnost působí.

Podle 90 % dotazovaných představitelů měst a obcí se poruchy při dodávkách pitné vody vyskytují zřídka, nebo vůbec, u odvádění vody odpadní si totéž myslí 96 % z nich. V případě firemních odběratelů je v případě dodávek pitné vody o tomtéž přesvědčeno 100 % respondentů, u odvádění vody odpadní 98 % z nich. Podle 95 % zástupců domácností se poruchy při dovádění vody odpadní prakticky nevyskytují.


„Těší nás, že 93 % představitelů municipalit, kde se objevily poruchy na vodovodní síti, uvádí, že byly našimi zaměstnanci odstraněny rychle. V případě poruch kanalizace jde dokonce o 99 %. Totéž deklaruje 96 % zástupců firemního sektoru shodně u dodávek pitné vody i odvádění vody odpadní. Všichni podnikatelé navíc uvedli, že nemají ve svém podniku žádný problém s odváděním odpadní vody a fungováním kanalizace. V případě obcí šlo o 94 %, což je odborná hodnota jako při minulém průzkumu před dvěma lety. S fungováním čistírny odpadních vod neprojevil nespokojenost žádný představitel obce,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Pozitivním výsledkem je také to, že 92 % obcí nepociťuje žádný nedostatek v informování ze strany SmVaK Ostrava, v případě firemního sektoru jde dokonce o 97 %.

Při porovnání s dalšími síťovými sektory (telefonní síť, plyn, elektřina) hodnotili respondenti z řad municipalit spolupráci s vodárenskou společností nejpozitivněji (87 % spokojenosti). Stejného výsledku bylo dosaženo také v případě podnikatelského segmentu.
 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz