Tiskové zprávy

Zpět

SmVaK Ostrava a EduLudus jsou díky Stromu života school friendly

Poté, kdy byl program oceněn jako jeden z nejinovativnějších u nás v prestižní soutěži Eduina, uspěl i v programu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s názvem School Friendly

Ostrava, 11. 12. 2019 - Do pátého školního roku letos vstoupil program Strom života o významu vody pro člověka a přírodu. V loňském školním roce se k němu přidala Planeta Oxidan určená pro nejvyšší ročníky základních škol. Oba programy sklízí kromě nadšeného přijetí u dětí druhého stupně základních škol, pozitivních reakcí ze strany rodičů a učitelů také ocenění odborné veřejnosti a podnikatelského sektoru. Na začátku roku se dostal Strom života mezi finálovou dvanáctku prestižního klání Eduina, nyní vystoupal na stupně vítězů jako jeden z nejpřínosnějších vzdělávacích programů v Moravskoslezském kraji. Oba programy vyvinuli ve spolupráci experti ze SmVaK Ostrava s odborníky na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudus.

Soutěž School Friendly vyhlašuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Oceněny v ní jsou podle sdružení podnikatelské subjekty, které spolupracují s různými typy škol v kraji – od školek až po univerzity, propojují, sdílejí a dále rozvíjejí spolupráci mezi firmami a školami a ukazují cestu, motivují, pomáhají měnit myšlení a převzaly spoluodpovědnost za budoucí generace.

Ocenění nejúspěšnějších firem v třetím ročníku soutěže proběhlo na slavnostním galavečeru Region pro sebe 2019 v pondělí 9. prosince. Hodnocení měla na starosti odborná komise složená ze zástupců podnikatelského, vzdělávacího a veřejného sektoru. Program SmVaK Ostrava vystoupal na stříbrnou příčku za společnosti Tieto a Finidr, které obdržely za svou spolupráci se školami platinové a zlaté ocenění.

„V minulém období si získala hra ve školách takovou popularitu, že termíny pro daný školní rok jsou pravidelně beznadějně obsazeny během několika dnů poté, kdy zřizovatele škol – tedy města a obce – o této možnosti informujeme. To se potvrdilo i v letošním školním roce. Dělá nám to radost a zároveň nás to zavazuje do budoucna k tomu, abychom vzdělávací programy dále rozvíjeli a zaměřovali je na oblasti, kde je to aktuálně potřeba. Téma vodních zdrojů, péče a zacházení s nimi, jejich efektivní využívání, a naopak rizika související s vodním hospodářstvím jsou v současnosti intenzivně diskutovanými tématy. Stejně jako nakládání s odpady a odpadní vodou. Vše navíc dětem předáváme v takové formě, aby si získané poznatky, znalosti, dovednosti a návyky uložily v mozku jako automatizované vzorce chování, jednání a kompetencí. Jako něco, o čem nemusí hluboce přemýšlet, ale je pro ně přirozené se takto odpovědně chovat,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Strom života odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji v dubnu 2016. Od té doby se hra dočkala více než 220 realizací a zúčastnilo se jí více než 3500 žáků pátých až sedmých tříd. Jen v druhém pololetí uplynulého školního roku se zapojilo více než 1100 dětí.

Obě vzdělávací hry využívají metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně.

Na začátku roku 2019 představila vodárenská společnost další variantu vzdělávacího programu o vodě a jejím významu, tentokrát byla vyvinuta pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia a nese název Planeta Oxidan. „Výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji. Děti si díky hře uvědomí, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou. S každou zúčastněnou třídou pracují naši animátoři – většinou studenti a absolventi pedagogiky nebo psychologie - zážitkově celý vyučovací den. Jdou do hloubky a kromě logického uvažování působí výrazně na emoční stránku vnímání, kterou během hry u dětí rozvíjí. Jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta k tomu, aby si děti odnesly z programu co nejvíce a nevypustily vše z hlavy hned v prvním momentě, kdy si zapnou mobilní telefon nebo tablet a přihlásí se na svou oblíbenou sociální síť,“ říká Josef Kundrát ze spolku EduLudus, který obě hry ve spolupráci s odborníky ze SmVaK Ostrava vyvinul.

 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz