Tiskové zprávy

Zpět

SmVaK Ostrava a Trianon spojily síly při podpoře zaměstnávání zdravotně postižených

Významná modernizace největší úpravny vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí dá práci zdravotně postiženým díky recyklaci elektroodpadu z vyřazovaných zařízení

Ostrava, 20. 8. 2019 – Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji spojila své síly s českotěšínským spolkem Trianon. Ten již 17 let pomáhá odstraňovat bariéry při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí, vzdělává v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje děti a mládež a je organizátorem řady akcí k podpoře udržitelného rozvoje v česko-polsko-slovenském příhraničí.

Během modernizace strojně-technologického zařízení a systému automatizovaného řízení Úpravny vody Nová Ves, která odstartovala v loňském roce a skončí v roce 2020, se vyřazuje řada technologických celků a zařízení, které jsou po několika desítkách let spolehlivého provozu určeny k likvidaci. Díky spolupráci obou organizací neskončí části obsahující dále využitelné kovy (nejčastěji měď, hliník nebo mosaz) bez užitku v nevytříděném odpadu, ale dají práci zdravotně znevýhodněným v provozu Trianonu v Českém Těšíně.

„Modernizace Úpravny vody Nová Ves za 125 milionů korun je skvělým příkladem toho, že při investičních akcích nesmíme myslet pouze na zkvalitnění technologií a zefektivnění provozu, ale musíme se ohlížet také na to, jaký je dopad našich aktivit na životní prostředí a potažmo region jako celek z hlediska možných sociálně-ekonomických přínosů. Právě Trianon je díky svým dlouholetým zkušenostem se separací odpadu skvělým partnerem, díky němuž budou využity ty části elektrozařízení, které by jinak skončily bez užitku. Díky tomu získají jistotu zaměstnání lidé se zdravotním omezením, jejichž uplatnění na trhu práce je dlouhodobým problémem. Pro náš region procházející ekonomickou transformací od takřka výhradní orientace na těžký průmysl to platí dvojnásob,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Při výměně technologických celků vzniká elektroodpad, jako jsou například rozvodné skříně obsahující jističe, stykače, relé, napěťové a proudové ochrany, svorkovnice, vodiče, kovovou konstrukci a kryty, elektromotory různého výkonu a drobný nespecifikovaný elektroodpad. V souladu s platnou legislativou by musela společnost SmVaK Ostrava zajistit jejich likvidaci. Díky kooperaci obou subjektů najdou po separaci a recyklaci materiály další využití. Jde o ukázku cirkulární ekonomiky při spolupráci privátního a neziskového sektoru v praxi.

„V polovině srpna jsme začali v areálu úpravny s demontáží prvních elektromotorů a čerpadel z přírub měněného potrubí. Spolupráce byla nastartována bezvadně a máme první materiál připravený k odvozu k nám do Českého Těšína, abychom ho dále vrátili do oběhu. Může se to zdát jako marginálie, ale právě díky vstřícnému přístupu společností, jako jsou SmVaK Ostrava, ale třeba také Třinecké železárny, OKD, ČEZ, Kovona nebo město Český Těšín, mají naši lidé se zdravotním handicapem zajištěnou práci na naší speciální separační lince. Díky těmto odpovědným společnostem má u nás v programu Separace pro recyklaci zajištěnou práci 30 kolegů se zdravotním handicapem.vjednosměnném provozu.  Moc si toho, že jsme spolupráci s vodárenskou společností odstartovali, vážím a pevně věřím, že ji budeme dále rozvíjet i v budoucnosti,“ říká předseda spolku Viliam Šuňal.

SmVaK Ostrava předpokládají, že u větších investičních akcí a modernizaci úpraven vody nebo čistíren odpadních vod bude možné po odborném posouzení podobný princip uplatnit tak, aby to dávalo ekonomický, sociální i environmentální smysl.