Tiskové zprávy

Zpět

SmVaK Ostrava otevřou brány největší úpravny vody a významných čistíren veřejnosti

U příležitosti Světového dne vody mají lidé možnost navštívit Úpravnu vody Podhradí na Vítkovsku a čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě

Ostrava 18. 2. 2020 – V sobotu 21. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku (Sviadnově). Své brány otevře také největší úpravna pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova, která bude kvůli velkému zájmu návštěvníků kromě 21. března zpřístupněna také následující sobotu – tedy 28. března.

„Po zkušenostech z minulých let, kdy velký zájem o návštěvu vodárenských provozů předčil kapacitní možnosti, bych chtěl všechny zájemce vyzvat k tomu, aby si zarezervovali svá místa včas. Loni jsme přivítali více než čtyři stovky těch, které zajímalo, jakým způsobem se upravuje voda z Kružberku v naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova a jak se čistí odpadní vody v našich největších čistírenských provozech. Jeden návštěvnický termín jsme dokonce museli v případě Úpravny vody Podhradí přidávat. Kapacita je logicky omezena, protože všechna zařízení jsou během exkurzí v plném provozu. Je třeba kromě bezproblémové výroby pitné vody a čištění vody odpadní zajistit také bezpečnost všech účastníků,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kromě největších čistírenských provozů si zájemci budou moci prohlédnout největší úpravnu, která zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale i Olomouckého kraje pitnou vodou. Ta předloni oslavila šedesát let svého spolehlivého fungování a veřejnosti je zpřístupněna při výjimečných událostech (v polistopadové éře prozatím pouze pětkrát). Velký zájem o její návštěvu v předchozích dvou letech vedl k tomu, že při letošních oslavách Světového dne vody bude veřejnosti otevřena dvě po sobě následující soboty.

V Úpravně vody Podhradí lidé navštíví místa, odkud přitekla před téměř šedesáti dvěma lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberka do Krásného Pole u Ostravy, aby zajistila zásobování pitnou vodou pro dynamicky se rozvíjející Ostravsko. Prohlédnou si například působivou halu pískových filtrů, které dokáží upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu.
V úpravně vody bude pro návštěvníky zpřístupněna také vodárenská laboratoř. V ní se lidé dozvědí, jak přísnou kontrolou voda prochází v průběhu celého procesu od jejího přítoku z údolní nádrže do úpravárenského provozu až po otočení kohoutku s pitnou vodou v domácnosti.

Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci provozů čistíren budou návštěvníkům také vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu při čištění odpadních vod přinášejí. Vysvětlí také to, jak daný proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, splňovat.

Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet pět návštěvníků. Čistírny odpadních vod budou zpřístupněny veřejnosti 21. března, Úpravna vody Podhradí pak 21. a 28. března ve stejných hodinách.

Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na emailu hana.chmielova@smvak.cz do 17. března.

Tématem letošních oslav Světového dne vody je Voda a změna klimatu.
 

 

Světový den vody
 

  • Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po jednání v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.
  • Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, případně šetření vodními zdroji a jejich ochranu.
  • Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma. V roce 2015 to bylo téma Voda a udržitelný rozvoj, v roce 2016 Voda a pracovní místa, v roce 2017 Odpadní voda, v roce 2018 Voda a příroda, v roce 2019 Voda pro všechny.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz