Tiskové zprávy

Zpět

Strom života a Planeta Oxidan budí ve školách nadšení

Do pátého školního roku vstupuje program Strom života o významu vody pro člověka a přírodu. V loňském školním roce se k němu přidala Planeta Oxidan určená pro nejvyšší ročníky základních škol

Ostrava 5. 9. 2019 – Poté, kdy společnost SmVaK Ostrava v srpnu informovala školy a municipality v lokalitách, kde působí, o tom, že úspěšné a oceňované programy Strom života a Planeta Oxidan budou probíhat i v novém školním roce, jednotlivé termíny pro možnou realizaci se velmi rychle zaplnily. Až do jara tak zůstává volných posledních pár dnů, kdy může tým animátorů za dětmi do škol vyjet. I to potvrzuje oblibu, popularitu a zájem, které obě hry získaly během své existence mezi zástupci municipalit, škol, ale především mezi samotnými dětmi.

Vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Strom života odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji v dubnu 2016. Od té doby se hra dočkala více než 200 realizací a zúčastnilo se jí více než 3200 žáků pátých až sedmých tříd. Jen v druhém pololetí uplynulého školního roku se zapojilo více než 1100 dětí.

Na začátku roku 2019 představila vodárenská společnost další variantu vzdělávacího programu o vodě a jejím významu, tentokrát byla vyvinuta pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia a nese název Planeta Oxidan. „Výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji. V druhém pololetí uplynulého školního roku si ji zahrálo zhruba 250 dětí, které si díky ní mohly uvědomit, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou. S každou zúčastněnou třídou pracují naši animátoři – většinou studenti a absolventi pedagogiky nebo psychologie - zážitkově celý vyučovací den. Jdou do hloubky a kromě logického uvažování působí výrazně na emoční stránku vnímání, kterou během hry u dětí rozvíjí. Jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta k tomu, aby si děti odnesly z programu co nejvíce a nevypustily vše z hlavy hned v prvním momentě, kdy si zapnou mobilní telefon nebo tablet a přihlásí se na svou oblíbenou sociální síť,“ říká Josef Kundrát ze spolku EduLudus, který obě hry ve spolupráci s odborníky z SmVaK Ostrava vyvinul.

Obě vzdělávací hry využívají metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Jen za druhé pololetí letošního školního roku vyjede tým animátorů do základních škol v kraji čtyřicetkrát.

Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, takže navenek jako výuka vlastně ani nepůsobí.

V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny termíny pro daný školní rok pravidelně beznadějně obsazeny. To se potvrdilo i v uplynulých týdnech, kdy byly termíny určené pro představení některého z obou programů naplněny během několika dnů poté, kdy tuto informaci dostali zástupci municipalit a jimi zřizovaných škol. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz).

„Ukazuje se, že jsme s oběma vzdělávacími programy přišli ve správnou dobu a zacílili je správným směrem. Téma vodních zdrojů, péče a zacházení s nimi, jejich efektivní využívání, a naopak rizika související s vodním hospodářstvím jsou v současnosti společensky, mediální i politicky intenzivně diskutovanými tématy. Stejně jako nakládání s odpady a odpadní vodou, jemuž se věnuje náš nově představený program. Vše navíc dětem předáváme v takové formě, aby si získané poznatky, znalosti, dovednosti a návyky uložili v mozku jako automatizované vzorce chování, jednání a kompetencí. Jako něco, o čem nemusí hluboce přemýšlet,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz