Tiskové zprávy

Zpět

Václavovice mají zmodernizovanou čistírnu odpadních vod

Více než 14 milionů korun stála rekonstrukce čistírny ve Václavovicích na Frýdecko-Místecku

Ostrava, 26. 8. 2019 – Čistírna ve Václavovicích vybudovaná na počátku osmdesátých let minulého století, která byla částečně rekonstruována před šestnácti lety, prošla významnou modernizací. Doba provozu se odrazila na technickém stavu zařízení i stavební části, obnova byla proto nezbytná. Akce začala v polovině loňského roku a stavebně skončila v polovině letošních prázdnin.

Čistírna odpadních vod ve dvoutisícových Václavovicích má kapacitu pro vyčištění odpadní vody od 1600 obyvatel. Za rok dokáže vyčistit více než 101 tisíc metrů krychlových odpadní vody a do čistírny může maximálně přitéct až 25 litrů odpadní vody za sekundu.

„Vyměnili jsme například čerpadla ve vstupní čerpací stanici, v srdci čistírny – tedy v aktivační nádrži -  jsou umístěny nové aerační elementy, vyměnili a doplnili jsme dmýchadla, v kalojemu jsme vyměnili potrubí přebytečného kalu, vnitřní potrubí i potrubí kalové vody,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V dosazovací nádrži byly vybudovány nové nátoky z aktivační nádrže, odtokové žlaby jsou dovybaveny nornými stěnami a odtahem plovoucích nečistot. V oblasti systému řízení technologie provozu byl vyměněn a doplněn frekvenční měnič dmýchadel, měření hladiny ultrazvuku a měření koncentrace kyslíku v čištěné vodě.

Rekonstrukce a modernizace se dočkala také stavební část. Opraveny byly betonové konstrukce ve vstupní čerpací stanici a celé biologické lince, vyměněno bylo zábradlí kolem nádrží, dveře v provozní budově a strojovně, opraven kalojemu stejně jako stávající zpevněné plochy v areálu.

Poznámky

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.

 

Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky

 

Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

 

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

 

Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

 

Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

 

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

 


Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz