Tiskové zprávy

Zpět

Vláda ČR ocenila společnost Aqualia za aktivity SmVaK Ostrava

Během ceremoniálu Top Inversor Español byly vyzdviženy investice Aqualie v ČR prostřednictvím dceřiné společnosti SmVaK Ostrava

Ostrava 28. 6. 2019 Společnost Aqualia byla uznána českou vládou za jednoho z klíčových aktérů španělských investičních aktivit v naší zemi. Toto ocenění bylo jejím zástupcům předáno při slavnostním ceremoniálu, který se konal na české ambasádě v Madridu. Vláda ČR zdůraznila důležitou roli SmVaK Ostrava, které jsou dceřinou společností Aqualia působící v Moravskoslezském kraji, a to především díky realizací významných investic do vodárenské infrastruktury za poslední tři roky.

Během ceremoniálu Top Inversor Español předal český velvyslanec ve Španělsku Ivan Jančárek ocenění jedenácti místním významným společnostem investujícím v České republice. Společnosti Aqualia, která jako jediná z oceněných působí v odvětví komunálních služeb, se dostalo uznání za činnost SmVaK Ostrava. V posledním roce byly realizovány v zemi modernizace a rekonstrukce vodárenské infrastruktury za více než 29 milionů eur (770 milionů korun), v posledních třech letech šlo o více než 69 milionů eur (1,8 miliardy korun). Slavnostní události se zúčastnili český náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl a španělská tajemnice pro obchod Xiana Méndez.

„Ocenění ze strany české vlády si velice vážíme. Bereme ho jako potvrzení našeho odpovědného přístupu k majetku – klíčové vodárenské infrastruktuře v Moravskoslezském kraji. SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska navíc investice rostou a bude tomu tak i nadále. Od roku 2008 se drží objem investičních prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na ně vyhrazeno dokonce 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav. Dané ocenění nám dělá radost, zároveň ho chápeme jako závazek pro práci v dalších letech,“ říká generální ředitel SmVaK Ostava Anatol Pšenička.

Mezi dalšími oceněnými společnostmi figurují například Gestamp Automoción, Skupina Antolín nebo Mondragón Corporation. Tyto a další španělské společnosti investující v České republice dosáhly v roce 2018 exportu vyššího než pět miliard eur. Díky této částce předstihlo Španělsko země, které jsou Česku geograficky blíže, jako jsou například Švýcarsko, Belgie nebo Maďarsko.

Poznámka pro editory:

Od vzniku akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v roce 1992, kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií staly obce a města, došlo k několika změnám akcionářské struktury. Od 2. 12. 2009 je majoritním akcionářem společnost AQUALIA CZECH S. L., jejímiž jsou s podílem 99,9999 % na základním kapitálu FCC Aqualia, S. A., a s podílem 0,0001 % společnost Aqualia Intech, S. A.

Majoritní akcionář je držitelem akcií představujících podíl na hlasovacích právech společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava ve výši 98,68 %.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz