Voda v přírodě

IMG

Voda je základní podmínkou života, který v ní také vznikl. Lidské tělo obsahuje zhruba 70 % vody a již ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Bez vody člověk vydrží maximálně 7-10 dnů. Rostliny obsahují až 90 % vody. 

Voda pokrývá více než 71 % zemského povrchu. Více než 97 % plochy vodstva pokrývají moře a oceány, oproti tomu sladká voda tvoří pouze 3 % hydrosféry. Slaná voda na zemi obsahuje v průměru 35 gramů různých solí na jeden litr (nejvyšší podíl zaujímá se 78 % chlorid sodný).

69 % sladké vody se skrývá v ledovcích v oblastech jižního a severního pólu, 30 % představuje podzemní voda a pouze jedno procento voda povrchová a atmosférická.

Kromě slané a sladké vody existuje také voda brakická, která vznikla mísením sladké a slané vody například u ústí řek do moří a oceánů.

Koloběh vody v přírodě začíná srážkami. Více než 50 % z nich se znovu vypaří (někdy i 100 %), 10-20 % steče do potoků, řek, případně moří a oceánů, méně než 10 % vody se může vsáknout.

Podle současného chápání jsou jako zdroje vody chápány povrchová nebo podzemní voda, která je využívána (nebo může být) pro uspokojování lidských potřeb, nejčastěji tedy pro výrobu pitné vody.

Zdroje vody mohou být podzemní, nebo povrchové. Nicméně pro úpravu pro konzumaci se hodí pouze mizivé procento vody na Zemi. Také proto zhruba pětina obyvatel Země nemá v současnosti odpovídající přístup k nezávadné pitné vodě. Nedostatek pitné vody, případně její kontaminace, si každý rok vyžádají miliony obětí především v rozvojovém světě.

V oblasti, kde působí společnost SmVaK, tvoří 95 % zdrojů pitné vody údolní nádrže v Beskydech (Šance a Morávka) a v podhůří Jeseníků (Kružberk). Voda z nich směřuje k odběratelům prostřednictvím páteřního systému Ostravského oblastního vodovodu (odkaz na OOV v sekci níže).