Vodárenský měřicí vůz

IMG

Vodárenský měřicí vůz nám umožňuje nabídnout tyto služby:

 • vytyčování potrubí metodou galvanického nebo induktivního připojení
 • vyhledávání armatur
 • vyhledávání poruch akustickou metodou
 • vyhledávání poruch korelátorem
 • zpracování analýzy ztrát vody
 • monitoring vodovodního potrubí TV kamerou (dimenze potrubí DN 40-200 mm, délka úseku 60 metrů)

Přístrojové vybavení vozu

 • plně digitální korelátor Enigma s osmi senzory pro křížovou korelaci
 • korelátor SEBA Dynatronic DKL 1400 Super
 • SEBA Dynatronic HL 2000, HL 4000 s dotykovými mikrofony PAM – T2, PAM 1 a půdními mikrofony PAM – W, BOMI B, WIMI
 • Lokátor inženýrských sítí RD 4000
 • Metrotech 9800
 • Seba Dynatronic FLS 10-50 a FLE 66
 • přístroje pro vyhledávání poklopů a zemních souprav uzávěrů
 • kamerový systém Vivax VIV vCD-SL33-C-12

Kontaktní údaje:

 • e-mail: roman.bouda@smvak.cz