Zákaznická centra a obchodní místa

Obchodní činnosti je zajišťována pěti zákaznickými centry (v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a osmi obchodními místy (v Bílovci, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, Orlové, Třinci, Vítkově a Velkých Losinách). V souvislosti s nově uzavíranými koncesními smlouvami je adekvátně rozšiřována činnost zákaznických center a obchodních míst.

Na základě smluvního vztahu dodáváme pitnou vodu také do veřejné vodovodní sítě měst Ostrava, Studénka, Hlučín, Hranice, Jastrzębie-Zdrój a několika dalších obcí. Smluvně zajišťujeme provoz více než 80 vodohospodářských zařízení pro města a obce uvedených regionů.

Co mohu vyřídit v zákaznickém centru?

 • uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám
 • změny v agendě vodného a stočného
 • záležitosti fakturace, žádost o sepsání splátkového kalendáře
 • úhrada faktur za vodné, stočné a ostatní platby
 • reklamace ze všech oblastí činnosti společnosti
 • předložení žádosti o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky
 • podání žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
 • objednávky zhotovení nebo oprav vodovodních a kanalizačních přípojek
 • objednávky speciálních služeb (vývoz žump a septiků, dovoz vody v cisterně apod.)
 • informace o kvalitě vody

Co mohu vyřídit v obchodním místě?

 • změny v agendě vodného a stočného
 • záležitosti fakturace, žádost o sepsání splátkového kalendáře
 • úhrada faktur za vodné, stočné a ostatní platby
 • reklamace ze všech oblastí činnosti společnosti
 • předložení žádosti o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky
 • podání žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
 • objednávky zhotovení nebo oprav vodovodních a kanalizačních přípojek
 • objednávky speciálních služeb (vývoz žump a septiků, dovoz vody v cisterně apod.)
 • informace potřebné pro uzavírání smluv

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své reklamační spory rovněž mimosoudní cestou. Spotřebitel (rozumí se jím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), který není spokojen s vyřešením reklamace, s níž se obrátil na podnikatele, se může obrátit na Českou obchodní inspekci a požádat ji o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na internetových stránkách www.coi.cz