Zpracování odpadních vod 

IMG

Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť v 76 obcích s celkovou délkou 1774 kilometrů. Na síť je prostřednictví kanalizačních přípojek napojeno více než 521 000 obyvatel. Společnost zajišťuje provoz 65 čistíren odpadních vod (61 mechanicko-biologických, 4 mechanické) s celkovou kapacitou 268 680 m3 za den (ekvivalent pro 977 029 obyvatel).

Za rok 2015 bylo vyčištěno 45 865 tisíc m3 odpadních vod, z toho na zařízeních s vyhovující účinností 45 492 tisíc m3.