Způsob řízení

IMG

Společnost SmVaK Ostrava se dobrovolně hlásí k vybraným kapitolám kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD, který byl vydán Komisí pro cenné papíry.

Společnost rovněž převzala etický kodex koncernu FCC, do kterého patří, a implementovala ho do podmínek SmVaK. Princip dodržování lidských práv je integrální součástí vnitřních předpisů společnosti, zejména pracovního řádu. 

Společnost je od roku 2006 držitelem 3 certifikátů kvality, a to:

  • ČSN EN ISO 9001:2009 (sytém řízení kvality)
  • ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního řízení)
  • ČSN OHSAS 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti práce)

Již rok po zavedení integrovaného systému řízení obdržela společnosti „certifikát výjimečnosti“. V listopadu 2015 obhájila společnost při recertifikačním auditu všechny 3 certifikáty do roku 2018. Vedení společnosti rozhodlo v září 2015 rozšířit integrovaný systém řízení o další 2 certifikáty – a to ČSN ISO 50001(systém hospodaření s energií) a ČSN ISO 14064-1.(stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů  neboli „uhlíková stopa“).

Ve své činnosti se Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava řídí schválenou Politikou společnosti.