Způsob řízení

IMG

Společnost SmVaK Ostrava se dobrovolně hlásí k vybraným kapitolám kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD, který byl vydán Komisí pro cenné papíry.

Společnost rovněž převzala etický kodex koncernu FCC, do kterého patří, a implementovala ho do podmínek SmVaK. Princip dodržování lidských práv je integrální součástí vnitřních předpisů společnosti, zejména pracovního řádu. 

Společnost je držitelem 5 certifikátů kvality, a to:

ČSN EN ISO 9001: 2016 (Systém řízení kvality)
ČSN EN ISO 14001: 2016 (Systém environmentálního řízení)
ČSN ISO 45001: 2018 (Systém řízení bezpečnosti práce)
ČSN EN ISO 50001:2019 (Systém hospodaření s energií)
ČSN ISO 14064-1(Stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů)

V listopadu 2020 obhájila společnost při dozorovém auditu tři certifikáty (Systém řízení bezpečnosti práce, Systém řízení kvality a Systém environmentálního řízení). V případě bezpečnosti práce proběhla certifikace dle nové normy ČSN ISO 45001:2018. V říjnu prošla společnost úspěšně externím dozorovým auditem Systému hospodaření s energiemi. V listopadu proběhla také úspěšně verifikace ČSN ISO 14064-1 (Stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů - carbon footprint) za rok 2019.

Ve své činnosti se Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava řídí schválenou Politikou společnosti.