Zpět

Dokončena první etapa modernizace přivaděče pro zásobování Ostravy – jih pitnou vodou

Ostrava 16. 11. 2022 – S blížícím se koncem stavební sezóny byla dokončena první část modernizace přivaděče Záhumenice – Bělá. Vodojem Stará Bělá je důležitým bodem pro zásobování Ostravy – jih, z vodojemu Záhumenice je pak pitná voda dodávána do Ostravy – Poruby. Na jaře se bude pokračovat s další etapou rekonstrukce od vodojemu Stará Bělá k přemostění Odry. To bylo modernizováno před několika lety spolu s přeložkou přivaděče v délce zhruba 1025 metrů.

Přivaděč Záhumenice – Bělá je provozován více než padesát let a je součástí páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu: Ostravského oblastního vodovodu. Má profil 500 milimetrů, je z oceli a má celkovou délku 10 440 metrů. V přívodním řadu je možné dle provozních potřeb zvolit směr proudění pitné vody, kdy pitná voda z Úpravny vody Podhradí může do vodojemu v Bělé směřovat od Záhumenic na severozápadě, ale také od Studénky a krmelínské části Světlov na jihu a dále pokračovat do Záhumenic.

V průběhu několika desítek let spolehlivého fungování ztratilo ocelové potrubí vnitřní protikorozní ochranu. Z provedených průzkumů také vyplývá, že v důsledku pokračující koroze mají v některých místech stěny pouze 50 % původní tloušťky. Proto bylo nezbytné přistoupit k jeho modernizaci.

Aktuálně byla dokončena první část stavby, která celkově řeší více než tříkilometrový úsek mezi vodojemem ve Staré Bělé a přeložkou přemostění Odry. Dokončen byl úsek mezi zmiňovaným vodojemem a odběrným místem pro Proskovice. Na jaře se bude pokračovat dále k přemostění Odry.

Rekonstrukce probíhá ve stávající trase přivaděče, její dominantní část byla realizována bezvýkopovou technologií swagelining*, díky čemuž je minimalizovaný dopad na povrch. Pouze ve vzdálenosti zhruba 350 metrů od sebe je na rovných úsecích nezbytné vybudovat startovací a cílové jámy. V areálu vodojemu Bělá je výměna potrubí provedena otevřeným výkopem.
Součástí stavby je také rekonstrukce armaturní komory areálu vodojemů, která bude hotova do konce roku. Ta umožní operativnější manipulaci pro zásobování Ostravy – jih pitnou vodou.
Náklady na dokončenou část stavby činily 32 milionů korun.

 

Poznámka pro editory
 

Bezvýkopová technologie je výhodná nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami, ale také rychlostí provedení.  Do povrchu je při tomto způsobu výstavby nutné zasahovat u startovací a cílové jámy, jejichž účelem je také manipulace s vrtnými technologiemi.

 

* Swagelining je bezvýkopová metoda, při níž se průměr polyetylenového potrubí před vložením do původního potrubí dočasně zmenší, následně dojde k jeho roztažení do potřebného průměru pomocí speciálního zařízení.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz