Zpět

Extrémně horké počasí: Sledujte kvalitu vody v zahradním bazénu!

Ostrava, 22. 7. 2022 - Horké počasí posledních dnů může mít negativní vliv na kvalitu vody v zahradních bazénech. Odborná laboratorní analýza kvalitativních parametrů koupací vody pomůže v eliminace zdravotních rizik. S ohledem na extrémně teplé počasí posledních dnů doporučují zástupci vodárenských společností uživatelům zahradních bazénů, aby si nechali laboratorně prověřit parametry vody, v níž tráví prázdninové letní chvíle.

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat v těchto horkých dnech především bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. Rozhodně by majitelé zahradních bazénů neměli tyto skutečnosti podceňovat. Můžou se vyhnout nepříjemným zdravotním důsledkům,“ říká vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.

Společnost zároveň připravila přehledný manuál, jak správně vzorky z bazénu odebírat, jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení následné analýzy. Vzorkovnice pro odběr vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř. Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Vzorek se odebírá těsně před transportem do laboratoře. Pokud nelze vzorek vody dopravit do laboratoře bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři musí být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru vzorku,“ vysvětluje Veselá.

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Vliv na tuto skutečnost měla v uplynulých letech kromě teplého počasí také pandemie onemocnění COVID-19. Ta s sebou přinesla řadu omezení, která se nevyhnula ani možnosti cestování nebo provozu aquaparků. Také z tohoto důvodu lidé častěji relaxovali u svých domů. Lidé trávili více volného času u svých domů nebo na chalupách.
V moravskoslezském regionu je stejně jako v jiných částech naší země zřejmé rozšiřování zástavby mimo velká sídla. V důsledku toho logicky přibývá bazénů u domů.

Pro editory

 • Společnost Vodotech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
 • Společnost Vodotech se zabývá komplexními vodárenskými službami, mezi které patří:
  • Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce
  • Odečty vodoměrů
  • Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
  • Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření, kalibrace, informativní zkoušky
  • Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
  • Montáže vodoměrů
  • Smart metering – inteligentní řešení dálkových odečtů vodoměrů
  • Služby call centra

 

Kontakt:

Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.
Centrální akreditovaná laboratoř

Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 694 335, 702 154 771  

pavla.vesela@vodotech.cz