Zpět

Strom života a Planeta Oxidan opět ve školách

Ostrava – 11. 11. 2022 – Poslední dva roky byly poznamenány řadou protipandemických opatření, v důsledku čehož byla omezena možnost realizovat ve školách v moravskoslezském regionu vzdělávací programy o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života a Planeta Oxidan. V předcovidovém období si získaly programy takovou popularitu, že bývaly všechny termíny pro školní rok pravidelně beznadějně obsazeny. Ukázalo se, že učitelé na unikátní program nezapomněli a pro aktuální školní rok jsou zarezervovány až na výjimky všechny nabízené termíny.

Program Strom života o významu vody pro člověka a přírodu letos vstoupil do svého osmého školního roku. Před čtyřmi lety se k němu přidala Planeta Oxidan určená pro nejvyšší ročníky základních škol a první ročníky víceletých gymnázií. Ta se zaměřuje především na odpovědné nakládání s odpadními vodami a socio-ekonomické aspekty efektivního nakládání s vodními zdroji.

Vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Strom života odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji v dubnu 2016. Od té doby se hra dočkala více než 270 realizací a zúčastnilo se jí více než 5 000 žáků pátých až sedmých tříd.

Na začátku roku 2019 představila vodárenská společnost další variantu vzdělávacího programu o vodě a jejím významu, tentokrát byla vyvinuta pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia a nese název Planeta Oxidan. Ta výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji. Díky ní si žáci uvědomí, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou.
S každou zúčastněnou třídou pracují animátoři – většinou studenti a absolventi pedagogiky nebo psychologie - zážitkově celý vyučovací den. Jdou do hloubky a kromě logického uvažování působí výrazně na emoční stránku vnímání, kterou během hry u dětí rozvíjí.

„Dva školní roky, kdy byly základní školy po většinu času uzavřeny, nám umožnily Strom života aktualizovat tak, aby ještě lépe reflektoval současné problémy týkající se vody a hospodaření s ní. Větší důraz jsme položili na ekologickou oblast a rizika související se znečištěním životního prostředí. Změnili jsme také některé herní mechaniky, aby byl emoční dopad na děti ještě hlubší a odnesly si komplexnější míru poznatků a dovedností. Vše je orámováno také novou grafikou a vizuálními prvky,“ říká Josef Kundrát ze spolku EduLudus, který obě hry ve spolupráci s odborníky z SmVaK Ostrava vyvinul.

Obě vzdělávací hry využívají metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, takže navenek jako výuka vlastně ani nepůsobí.

Kvalitu Stromu života v uplynulých letech ocenili také odborníci, když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz) a byl oceněn v soutěži School Friendly, kterou pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

„Problematika vodních zdrojů, péče o ně a zacházení s nimi, jejich efektivní využívání, a naopak rizika související s koloběhem vody, jsou v posledních letech intenzivně diskutovány. Vše navíc dětem předáváme v takové formě, aby získané poznatky, znalosti, dovednosti a návyky přijaly jako automatizované vzorce chování, jednání a kompetencí pro svůj každodenní život.

Poslední dva školní roky bylo kvůli restrikcím týkajícím se onemocnění covid-19 možné do škol s programy vyjíždět spíše sporadicky. Proto mě těší, že zástupci škol na přínosnost programů a prezentované problematiky nezapomněli. Poté, kdy jsme je v létě s nabídkou oslovili, zaplnily se termíny až do letních prázdnin prakticky do posledního místa. Ukazuje se, že jsme se se vzdělávacími programy jejich obsahem i formou trefili do doby, kdy jsou na jedné straně ochrana vodních zdrojů a interaktivní metody vzdělávání na straně druhé nadmíru aktuální,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V listopadu a prosinci míří vzdělávací program do základních škol především na Opavsko a Novojičínsko.

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz