Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde.

Nový zákaznický systém. Informace najdete zde.

Změna pro klienty České spořitelny využívající službu e-faktury. Informace zde.

Vážení zákazníci, z důvodu přechodu na nový server a implementace aktualizací nebyly na adresu smvak@smvak.cz doručeny zprávy, které jste odeslali v období od 19. 5. do 31. 5. O této skutečnosti Vám přišlo ze serveru upozornění, že e-maily na cílovou adresu nedorazily. V současnosti je již služba plně aktivní. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Sociální automobil handicapovaným

Společnost SmVaK Ostrava se stala partnerem projektu Sociální automobil. Vozidlo Dacia Jogger, které bylo zakoupeno díky příspěvkům podnikatelských subjektů a dalších organizací a institucí v regionu a bude sloužit tělesně postiženým lidem, kteří využívají služeb Centra sociálních služeb Hrabyně. Jejich postižení do značné míry omezuje jejich soběstačnost, vyžaduje pomoc další osoby. Komplikovaná je v jejich situaci samozřejmě také doprava, čemuž by právě pořízený automobil měl pomoci. Ten byl slavnostně předán do služby 20. dubna právě v prostoru Centra sociálních služeb Hrabyně.
Vozidlo by mělo pomáhat potřebným z Hrabyně a přilehlých obcí, Bílovce, Nového Jičína, Ostravy, Opavy, Krnova, Bruntálu a okolí.
Model sociálního automobilu funguje tak, že donátoři si zakoupí plochu na vozidle, na níž je umístěno po dobu čtyř let jejich logo a reklamní sdělení. Díky těmto nevysokým finančním příspěvkům pak může být pro vybranou organizaci pořízeno auto, které slouží těm, kteří to potřebují.