Zákaznická centra a oddělení vyjadřování jsou za přísných hygienických opatření otevřena veřejnosti. Pro návštěvu je nutné si zarezervovat termín zde. Od 1. dubna 2022 došlo k rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost.

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace. Více informací o legislativních změnách naleznete zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
29. 11. 2022
Vyšlo podzimní vydání vodárenského čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Informujeme o aktuálním dění ve společnosti, ale také ve vodárenském oboru jako celku.
article icon
28. 11. 2022
Ostrava 28. 11. 2022 – Vodné a stočné se příští rok zvýší o 24,27 % a bude činit 118,52 korun včetně 10% DPH. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo novou výši vodného a stočného, která bude platit od 1. ledna 2023.
article icon
21. 11. 2022
Ostrava – 21. 11. 2022 - Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná opatření!