Připravený formulář lze používat v průběhu celého roku a to i v případě změny výše vodného a stočného.

Oznámení o stavu vodoměru

m3