Zpět

Kopřivnice - Mniší: Po vodojemu se modernizuje vodovodní síť

Ostrava 21. 5. 2021 – 13 milionů korun stála komplexní sanace historického vodojemu nad obcí, na dalších 17 milionů vyjde modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody. Důvodem pro výměnu rozváděcího litinového vodovodního řadu je projekt města Kopřivnice k odkanalizování místních částí Mniší a Vlčovice, během něhož bude vybudováno 660 metrů přeložek vodovodní sítě. V souvislosti s tím byla vzhledem k nutnosti optimálně prostorově uspořádat stávající i nové inženýrské sítě navržena výměna duplicitních vodovodních řadů za jeden vodovodní řad většího profilu.

Během stavby budou stávající duplicitní litinové vodovodní řady s profily DN 125 a DN 100 nahrazeny vodovodním řadem z tvárné litiny s profilem DN 150 v délce zhruba 930 metrů. Propojení se stávajícími odbočnými vodovodními řady bude provedeno potrubím z tvárné litiny s profilem DN 100 délky zhruba 61 metrů.  Náklady na vybudování nového souvislého vodovodního řadu budou rozděleny mezi město (navržené přeložky v délce 660 metrů) a SmVaK Ostrava (úseky mezi uvedenými přeložkami v délce 991 metrů). Stavba začala se startem stavební sezóny, hotovo by mělo být do konce podzimu,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nový řad bude položen otevřeným výkopem, podchod pod silnicí ve správě ŘSD bude proveden protlakem. Součástí stavby bude vybudování nové redukční šachty, vodovodní shybky pod tokem Lubiny a přepojení 30 plastových vodovodních přípojek na vyměněné potrubí.

Náklady na straně SmVaK Ostrava dosáhnou 17 milionů korun (15 milionů vodovod, 2 miliony podíl na obnově komunikace). Zhotovitelem je společnost Staspo.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz