Zpět

Nová kanalizace za 16 a vodovod za 7,5 milionu ve Vítkově

Ostrava 24. 11. 2021 – Kanalizační stoku z poloviny minulého století bylo nezbytné rekonstruovat kvůli nevyhovujícímu technickému stavu potrubí i související infrastruktury. Vítkov má v ulici Nová zmodernizovaných 291 metrů kanalizační stoky a související infrastruktury. Ta byla vybudována v polovině 50. let uplynulého století a její nevyhovující technický stav působil problémy v systému odvádění odpadních vod v dané lokalitě. Výměnou prošlo také více než 300 metrů vodovodního řadu v dané ulici.

„Potrubí bylo vybudováno z kameniny v různých profilech od DN 300 do DN 500, které jsme během modernizace sjednotili. Atypické revizní šachty byly poškozeny, další skryté šachty s usazovacími jímkami omezovaly kapacitu stoky. Řádný provoz rovněž komplikovaly neodborné lokální opravy v minulosti. Při vyšší hladině podzemní vody jsme také v důsledku špatného technického stavu potrubí pozorovali infiltraci nežádoucích balastních vod do kanalizace,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Během modernizace bylo otevřeným výkopem vyměněno 291 metrů stoky a související infrastruktury, kdy bylo nahrazeno 10 atypických revizních šachet standardními revizními šachtami DN 1000 z betonu. Přepojeno bylo 40 kanalizačních přípojek a obnoveny byly tři uliční vpusti.

 

Rekonstrukce kanalizační stoky probíhala v koordinaci s výměnou vodovodního řadu v ulici. Potrubí z šedé litiny z poloviny 60. let minulého století bylo vyměněno za potrubí stejného profilu DN 100 z tvárné litiny. Přepojeno bylo také 15 vodovodních přípojek, z toho dvě byly vyměněny. Náklady dosáhly téměř 7,5 milionu korun.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz