Údaje o spotřebě

Vývoj spotřeby pitné vody v zásobovaném regionu měl od roku 1958, kdy bylo zahájeno provozování systému Ostravského oblastního vodovodu zprovozněním úpravny vody v Podhradí, prudce stoupající tendenci. Ta souvisela jednak s rozvojem průmyslu i zemědělství v regionu, ale také s přibývajícím počtem obyvatel. Vzrůstajícími požadavky na dodávky pitné vody bylo vyvoláno posílení systému budováním dalších dvou úpraven vod ve Vyšních Lhotách a Nové Vsi u Frýdlantu a rozšířením systému vodovodních řadů.   Spotřeba pitné vody dosáhla vrcholu v 80. letech minulého století. V  rozmezí let 1992 - 2000 došlo k razantnímu poklesu až na současné hodnoty spotřeby vody. V současnosti se spotřeba vody stabilizovala.