Valné hromady, informace pro akcionáře

Valná hromada 23.7.2019

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání protiplnění
Jméno dokumentu Datum
icon pdf Oznámení o uplatnění práva na dorovnání dle § 390 14.10.2019

Notářský zápis z valné hromady 23.7.2019

Jméno dokumentu Datum
icon pdf Notářský zápis z valné hromady 23.7.2019 20.08.2019
Informace v souvislosti s nuceným přechodem akcií na společnost Aqualia Czech, S.L.
Jméno dokumentu Datum
icon pdf Informace o přijetí usnesení VH - nucený přechod akcií společnosti na hlavního akcionáře 20.08.2019
icon pdf Informace o výplatě protiplnění 20.08.2019
Zápis z řádné valné hromady konané dne 23.07.2019
Jméno dokumentu Datum
icon pdf ZÁPIS z řádné valné hromady 23.07.2019 07.08.2019
Informace o zpřístupnění znaleckého posudku
Jméno dokumentu Datum
icon pdf Informace o zpřístupněni znaleckého posudku 08.07.2019
Přílohy k zápisu z řádné valné hromady konané dne 23.07.2019
Jméno dokumentu Datum
Příloha č. 1 07.08.2019
Příloha č. 2 07.08.2019
Příloha č. 3 07.08.2019
Příloha č. 4 07.08.2019
Příloha č. 5 07.08.2019
Příloha č. 6 07.08.2019
Příloha č. 7 07.08.2019
Příloha č. 8 07.08.2019
Příloha č. 9 07.08.2019
Příloha č. 10 07.08.2019
Příloha č. 11 07.08.2019
Příloha č. 12 07.08.2019
Příloha č. 13 07.08.2019
Příloha č. 14 07.08.2019
Příloha č. 15 07.08.2019

Valná hromada 21.5.2019

Zápis z řádné valné hromady konané dne 21.05.2019
Jméno dokumentu Datum
icon pdf ZÁPIS z řádné valné hromady 21.05.2019 05.06.2019
Přílohy k zápisu z řádné valné hromady konané dne 21.05.2019
Jméno dokumentu Datum
Příloha č. 1 - Kopie oznámení o konání valné hromady 05.06.2019
Příloha č. 2 - Protinávrh usnesení k bodu č. 9 – Ing. Frank 05.06.2019
Příloha č. 3 - Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a hostů, protokol o prezenci na valné hromadě v 10. 05.06.2019
Příloha č. 4 - Jednací a hlasovací řád 05.06.2019
Příloha č. 5 - Zpráva představenstva 05.06.2019
Příloha č. 6a - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2018 05.06.2019
Příloha č. 6b - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní k návrhu rozdělení zisku 05.06.2019
Příloha č. 7 - Zpráva výboru pro audit 05.06.2019
Příloha č. 8 - Požadavek na vysvětlení č. 2 – Ing. Frank 05.06.2019
Příloha č. 9 - Požadavek na vysvětlení č. 3 – Ing. Frank 05.06.2019
Příloha č. 10 - Požadavek na vysvětlení č. 4 – Ing. Frank 05.06.2019
Příloha č. 11 - Návrh na volbu členů dozorčí rady 05.06.2019
Příloha č. 12 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 05.06.2019
Příloha č. 13 - Návrh na určení auditora 05.06.2019
Příloha č. 14 - Protest k bodu č. 9 – Ing. Miroslav Frank 05.06.2019
Příloha č. 15 - Žádost o zaslání zápisu – Ing. Frank 05.06.2019
Příloha č. 16 - Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A, „B“, „C“, „D“, „F“, „G“, „H“ 05.06.2019