Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu. Více informací najdete zde.
Zákaznická centra, obchodní místa, centrální sklad vodárenského zboží a oddělení vyjadřování SmVaK Ostrava do odvolání přerušily osobní kontakt s veřejností. Více informací zde.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

09. 04. 2020
Zaměstnanci vodárenské společnosti pomáhají jako dobrovolníci bývalým kolegům...
26. 03. 2020
Společnost SmVaK Ostrava pro zajištění dodávky pitné vody odběratelům využívá 38 vodních...
23. 03. 2020
Mottem letošních oslav je Voda a změna klimatu. Ta zasahuje do všech oblastí lidské činnosti...