Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

21. 01. 2020
V Opavě bude letos probíhat několik významných modernizací vodovodní sítě. Rozsáhlá...
15. 01. 2020
Vyšlo zimní vydání magazínu společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Mírně jsme změnili...
13. 01. 2020
Více než 60 milionů korun bude letos směřovat do zajištění dodávek pitné vody, zhruba 31...