Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel.

Celou zprávu najdete zde.

Aktuality

Kvalitnější voda pro Jakubčovice a Heřmánek díky investici za 16 milionů

Ostrava 9. 6. 2021 – Komplexní modernizací prochází odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýší účinnost úpravy pH pitné vody.

Revize unikátní vodárenské štoly pod masivem Oderských vrchů

Ostrava 1. 6. 2021 – Báňští záchranáři provedli revizi ražené vodárenské štoly o délce 5663 metrů a profilu 2100 milimetrů mezi Úpravnou vody Podhradí a Domoradovicemi.

Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná

Ostrava 26. 5. 2021 – Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu zdroje vody v podobě údolních nádrží, moderní...

Situační zpráva SOVAK ČR ke kvalitě vody v ČR

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a...

Kopřivnice - Mniší: Po vodojemu se modernizuje vodovodní síť

Ostrava 21. 5. 2021 – 13 milionů korun stála komplexní sanace historického vodojemu nad obcí, na dalších 17 milionů vyjde modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody.

Jarní vydání magazínu Z první ruky

Vyšlo jarní číslo čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Magazín se vrací k oslavám letošního Světového dne vody, který již podruhé proběhl s ohledem na pandemickou...

Zákaznická centra SmVaK Ostrava se otevřou veřejnosti

Ostrava, 13. 5. 2021 –
24. května se za přísných hygienických pravidel a s nutností předchozí rezervace termínu návštěvy otevírají zákaznická centra a oddělení vyjadřování SmVaK...

Vyhněte se sousedským sporům. Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!

Ostrava, 12. 5. 2021 – Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům...

Významná modernizace kanalizační sítě ve Frýdlantu nad Ostravicí

Ostrava 7. 5. 2021 - 34 milionů korun investují SmVaK Ostrava do zkapacitnění kanalizace a vybudování dešťové zdrže. Stavba proběhne také pod čtyřproudovou rychlostní komunikací a železniční tratí

Vodojem nad Frýdkem prošel modernizací

Ostrava 30. 4. 2021 – Pět a půl milionu korun stála komplexní sanace vodojemu, který zároveň získal podobu odpovídající novému konceptu modernizovaných staveb ve vodárenském systému SmVaK...

Akce Krysař v plném proudu. Jaro odstartovalo plošnou deratizaci

SmVaK Ostrava plošnou deratizací zabezpečují 1872 kilometrů provozované kanalizační sítě a související infrastruktury proti nekontrolovatelnému množení potkanů. Více než 3,5 tuny různých typů...

#vodavprvnilinii: Symbol jistoty v nejisté době

Zaměstnanci vodárenských společností nejsou v průběhu pandemie COVID-19 prezentováni jako ti, kteří by bezprostředně bojovali o zdraví a životy lidí jako lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a...

Spolek přátel kultury a umění Opava: Šance pro Terezku

Spolek přátel kultury a umění Opava, jehož předsedou je technik Daniel Michalík z Úpravny vody Podhradí, každoročně pořádá charitativní kulturní a společenská akce, přičemž výtěžek z nich bývá...

Proběhne jarní kolo sdílených vývozů žump a septiků

Ostrava, 16. 4. 2021 – Po úspěšném jarním i podzimním kole v loňském roce startuje na konci dubna v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností

Historický vodojem v Kopřivnici – Mniší prošel komplexní rekonstrukcí

Ostrava 8. 4. 2021 – Zhruba 12 milionů korun stála modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mniší a Vlčovice.

Biodiverzita v provozech vodovodů SmVaK Ostrava

Technickou a projekční zdatnost, precizní provedení, ale také originalitu a vtipnost řešení. To vše prokázali zaměstnanci SmVaK Ostrava ze středisek vodovodních sítí

Významné investice do vodovodů a kanalizací v Novém Jičíně

Ostrava 26. 3. 2021 – Se startem stavební sezóny začala modernizace vodovodní sítě v ulici Gen. Hlaďo, navazovat budou rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici K Nemocnici.

Úpravna vody Klokočůvek v Oderských vrších projde komplexní modernizací

Ostrava 22. 3. 2021 – Rekonstrukce zvýší spolehlivost technologické části úpravny. Objekt dostane tvář odpovídající novému vizuálnímu stylu vodárenských objektů SmVaK Ostrava

#vodavprvnilinii: Jakou hodnotu pro nás má voda?

Mottem letošních oslav Světového dne vody je hodnota vody. Podívejte se, jaký význam pro nás voda v každodenním životě má. V době covidové pandemie to platí o to víc

Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím

Ostrava 18. 3. 2021 – Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je potřeba zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické...