Aktuality

Vodojemy ve Fulneku, Bílově a Nových Těchanovicích kompletně zmodernizovány

Ostrava 17. 9. 2021 – Více než 30 milionů korun si vyžádala celková sanace tří vodojemů. U dvou z nich byla uplatněna nová koncepce vizuální podoby opravovaných objektů SmVaK Ostrava.

Strom života a Planeta Oxidan jsou zpět ve školách

Ostrava – 1. 9. 2021 - Po školním roce poznamenaném dlouhodobým uzavřením vzdělávacích institucí v důsledku pandemie se vrací k žákům interaktivní programy o významu vody pro člověka a přírodu.

SmVaK Ostrava zapojeny do klíčových infrastrukturních staveb

Dvou významných staveb v oblasti budování a modernizace silniční sítě se v současnosti účastní SmVaK Ostrava. Vodárenská společnost buduje vodohospodářské stavební objekty na silnici I 67

Letní vydání magazínu Z první ruky

Druhé letošní číslo vodárenského čtvrtletníku SmVaK Ostrava informuje o zveřejnění pololetní zprávy společnosti komplexně shrnující její aktivity v prvních šesti měsících roku 2021, které byly ve...

Zákaznická linka nejen v době covidu

Covidová pandemie přinesla celou řadu změn do fungování všech oddělení SmVaK Ostrava. Jelikož musel být v maximální možné míře omezen osobní kontakt se zákazníky a byla uzavřena zákaznická centra i...

Firemní dobrovolnictví: Pomoc na místě katastrofy

Tornádo, které zasáhlo 24. června večer obce na pomezí Břeclavska a Hodonínska si vyžádalo šest lidských obětí, poničeno bylo také asi 1 200 staveb (například Člověk v tísni uvádí...

Ztráty pitné vody v síti na historickém minimu. Díky investicím do infrastruktury a online technologií

Ostrava 29. 6. 2021 – Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava 12,3 %.

Ztráty vody v České republice

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Zásobování...

Věžový vodojem v Albrechtičkách bude snesen na zem z výšky 39 metrů ke komplexní sanaci

Ostrava 18. 6. 2021 – Ocelová kopule má objem 300 metrů krychlových pitné vody a průměr 8,7 metru, umístěna je na dříku s průměrem 2,2 metru. Náklady přesáhnou 14 milionu korun.

Kvalitnější voda pro Jakubčovice a Heřmánek díky investici za 16 milionů

Ostrava 9. 6. 2021 – Komplexní modernizací prochází odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýší účinnost úpravy pH pitné vody.

Revize unikátní vodárenské štoly pod masivem Oderských vrchů

Ostrava 1. 6. 2021 – Báňští záchranáři provedli revizi ražené vodárenské štoly o délce 5663 metrů a profilu 2100 milimetrů mezi Úpravnou vody Podhradí a Domoradovicemi.

Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná

Ostrava 26. 5. 2021 – Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu zdroje vody v podobě údolních nádrží, moderní...

Situační zpráva SOVAK ČR ke kvalitě vody v ČR

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a...

Kopřivnice - Mniší: Po vodojemu se modernizuje vodovodní síť

Ostrava 21. 5. 2021 – 13 milionů korun stála komplexní sanace historického vodojemu nad obcí, na dalších 17 milionů vyjde modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody.

Jarní vydání magazínu Z první ruky

Vyšlo jarní číslo čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Magazín se vrací k oslavám letošního Světového dne vody, který již podruhé proběhl s ohledem na pandemickou...

Zákaznická centra SmVaK Ostrava se otevřou veřejnosti

Ostrava, 13. 5. 2021 –
24. května se za přísných hygienických pravidel a s nutností předchozí rezervace termínu návštěvy otevírají zákaznická centra a oddělení vyjadřování SmVaK...

Vyhněte se sousedským sporům. Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!

Ostrava, 12. 5. 2021 – Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům...

Významná modernizace kanalizační sítě ve Frýdlantu nad Ostravicí

Ostrava 7. 5. 2021 - 34 milionů korun investují SmVaK Ostrava do zkapacitnění kanalizace a vybudování dešťové zdrže. Stavba proběhne také pod čtyřproudovou rychlostní komunikací a železniční tratí

Vodojem nad Frýdkem prošel modernizací

Ostrava 30. 4. 2021 – Pět a půl milionu korun stála komplexní sanace vodojemu, který zároveň získal podobu odpovídající novému konceptu modernizovaných staveb ve vodárenském systému SmVaK...

Akce Krysař v plném proudu. Jaro odstartovalo plošnou deratizaci

SmVaK Ostrava plošnou deratizací zabezpečují 1872 kilometrů provozované kanalizační sítě a související infrastruktury proti nekontrolovatelnému množení potkanů. Více než 3,5 tuny různých typů...