Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

SmVaK Ostrava odstartovaly pomoc bývalým zaměstnancům

Zaměstnanci vodárenské společnosti pomáhají jako dobrovolníci bývalým kolegům v důchodovém věku, aby se lépe vyrovnali s omezeními v nouzovém stavu

Ostrava 9. 4. 2020 – V předvelikonočním období začali dobrovolníci z řad zaměstnanců SmVaK Ostrava pomáhat svým bývalým kolegům se zajišťováním nákupů, vyzvedáváním léků v lékárnách nebo dalšími zdánlivými drobnostmi, které mohou být s ohledem na omezení vyplývající z nouzového stavu pro lidi patřící do ohrožené skupiny komplikovanější než kdykoliv předtím.


„Region naší působnosti jsme rozdělili do deseti menších částí. Každou z nich má na starosti vždy jeden, nebo více našich zaměstnanců, kteří se jako dobrovolníci přihlásili s tím, že chtějí svým bývalým kolegům pomoci. Vážím si toho, že se moji kolegové do této iniciativy v náročné době zapojili. Princip je jednoduchý. Postupně oslovujeme všechny naše bývalé zaměstnance a informujeme je o této nabídce, přičemž dostávají kontakt na člověka, který jim v místě jejich bydliště chce pomoci. Samozřejmé je to, že vše probíhá při dodržování všech přísných hygienických pravidel. Hlásí se nám první senioři, kteří chtějí zajistit předvelikonoční nákup, nebo ochranné pomůcky proti šíření koronaviru. Sami jsme zvědaví, jaký bude o naši nabídku zájem,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Systém je nastavený tak, že je minimalizován kontakt mezi bývalými zaměstnanci a lidmi, kteří jim chtějí pomoci. Nezbytný kontakt vždy probíhá se zajištěním všech bezpečnostních a ochranných prvků, jako jsou roušky, respirátory, dezinfekční prostředky nebo rukavice.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz