Zákaznická centra a oddělení vyjadřování se za přísných hygienických opatření opět otevřely 24. května veřejnosti. Více informací o parametrech návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde.

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Letní vydání vodárenského magazínu Z první ruky

Vyšlo letní číslo čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava. S ohledem na aktuální situaci u nás, ale i v Evropě a ve světě se několik materiálů věnuje problematice koronaviru a jejímu dopadu na činnost nejvýznamnější vodárenské společnosti v moravskoslezském regionu. Ostatně rozhovor s generálním ředitelem Anatolem Pšeničkou se danému tématu logicky také nemůže vyhnout. Interview je ale tematicky výrazně širší, když zmiňuje otázky sucha, zdrojů surové vody, dopadů kůrovcové kalamity na výrobu pitné vody v podhorských oblastech nebo kvality pitné vody v působnosti společnosti. Ostatně záležitosti sucha a zdrojů vody v regionu se věnuje samostatný materiál ve vydání.

I v koronavirové situaci je stavební sezóna v plném proudu a SmVaK Ostrava má před sebou pro druhé pololetí velký kus práce, aby dokázaly naplnit investiční plán, který je letos historicky rekordní. Magazín vybírá zajímavé investiční projekty, které aktuálně probíhají a měly by být letos dokončeny.

Epidemiologická situace měla významný dopad na vzdělávací systém, což se do značné míry dotklo také programů, které už několik let nabízí vodárenská společnost školám v kraji. Úspěšné projekty Strom života a Planeta Oxidan byly na jaře zrušeny, aktuálně probíhá jejich příprava pro nový školní rok, který by měl podle současných předpokladů standardně začít. Oběma programům se věnuje samostatný materiál.

SmVaK Ostrava jsou odpovědná firma, jejímž cílem je udržitelný rozvoj ve všech oblastech činnosti. Proto přinášíme text o výrobě zelené energie využitím hydroenergetického potenciálu vody v našich úpravnách vody a významných vodojemech, nebo článek o chytré aplikaci, díky níž se nám daří snižovat ztráty ve vodovodní síti.
Nezapomínáme ani na naše zaměstnance a region. Naši kolegové aktivní v neziskové sféře byli i letos podpořeni v grantovém programu Plaveme v tom spolu!, u našich zaměstnanců je pro nás na prvním místě jejich bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jak popisuje další materiál.
A je léto, takže do regionu opět vyrazili kohoutkoví inspektoři, aby ocenili provozovatele občerstvovacích míst za jejich vstřícnost v podávání kvalitní pitné vody z veřejné vodovodní sítě.

Celé vydání je ke stažení zde.