Výroba pitné vody

IMG

Hlavní výrobní činností společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. 95 % pitné vody je vyrobeno z centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry ve třech hlavních úpravnách vody Ostravského oblastního vodovodu jako základního výrobního a distribučního systému zajišťující dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji.
Tyto úpravny se nacházejí ve Vítkově-Podhradí, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Surová voda je odebírána z údolní nádrže Kružberk v podhůří Jeseníků a vodních děl Šance a Morávka v Beskydech.

Ostravský oblastní vodovod je páteční vodárenský systém s délkou vodovodní sítě 497 kilometrů, kapacitou úpraven vod 4850 litrů za sekundu, 121 vodojemy s kapacitou 302 060 m3.

Dodávky pitné vody jsou zajišťovány také v obcích s místními zdroji vody, jedná se například o některé obce na Opavsku, Frýdecko-Místecku nebo Třinecku. Dodávky vody jsou zajišťovány také pro město Ostrava, na jeho území vodu distribuuje společnost OVAK, a.s.

Proces výroby pitné vody a kvalita produktu jsou sledovány dle platné legislativy a rovněž v četnosti a rozsahu nezbytném pro kontrolu správnosti nastavení technologických procesů. Kvalita pitné vody je kromě laboratorních analýz vzorků sledována řadou kontinuálních analyzátorů a jsou pro ni stanoveny hygienické limity vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah jejich kontroly.

Legislativní vzorky vod jsou analyzovány v akreditované laboratoři, analýzy kontrolních provozních rozborů vody jsou zajišťovány také v provozních laboratořích na úpravnách vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Společnost dosahuje dlouhodobě vysoké úrovně kvality dodávané pitné vody.