Zákaznická centra a oddělení vyjadřování jsou za přísných hygienických opatření otevřena veřejnosti. Pro návštěvu je nutné si zarezervovat termín zde.

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace. Více informací o legislativních změnách naleznete zde.

Zákaznické centrum v Novém Jičíně bude z technických důvodů 7. a 9. února uzavřeno pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Nové auto pro sociální podnikání díky spolupráci spolku TRIANON a SmVaK Ostrava

(Ostrava, Český Těšín, 14. 10. 2021) - Nový vůz Volkswagen CADDY mohl pořídit česko-těšínský spolek Trianon, aby dále mohl rozvíjet sociální podnikání v oblasti cirkulární ekonomiky a digitalizace. Podařilo se to díky spolupráci s vodárenskou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Ta pomohla neziskové organizaci uspět v grantovém programu mezinárodního fondu IFM Investors. Díky tomu získal spolek dominantní část prostředků nezbytnou pro pořízení vozu z externích zdrojů.

„Úspěch v náročném grantovém programu je pro nás potvrzením toho, že naše organizace a její zaměření nejsou významné pouze pro moravskoslezský region, ale že naše aktivity v oblasti sociálního podnikání dokáží ocenit také v zahraničí. Díky novému vozidlu se zvýší mobilita našich zaměstnanců a zjednoduší se přístup k zakázkám, díky nimž můžeme dávat práci lidem s pracovním omezením. Vozidlo využijeme k zajištění přepravy osob a materiálu k separaci a recyklaci. Budeme moci vyjet na pracoviště partnerů a provádět demontáže elektromateriálu k separaci,“ říká předseda spolku TRIANON Viliam Šuňal.

TRIANON dlouhodobě realizuje program Separace pro recyklaci, v němž zaměstnává zdravotně znevýhodněné lidi z Česko-Těšínska. Je aktivní v oblasti sociální inkluze a organizátorem a propagátorem česko-slovensko-polské partnerské spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje.

Slavnostní předání vozidla proběhne 18. října na Náměstí ČSA v Českém Těšíně za účasti vedení SmVaK Ostrava a města Český Těšín. Vodárenská společnost s Trianonem dlouhodobě spolupracuje a pomohla neziskové organizace s úspěšnou žádostí o zisk grantové podpory. „Spolupráce se spolkem TRIANON probíhá řadu let. V minulosti jsme rádi poskytli vyřazené elektrozařízení z Úpravny vody Nová Ves, kde právě dokončujeme několikaletou významnou modernizaci strojně-technologického zařízení, k dalšímu využití díky jeho separaci a recyklaci. Ve stejné oblasti jsme spolupracovali na konci loňského roku při demolici čerpací stanice ve Fulneku-Strahovicích. Nyní diskutujeme o možnosti využít služeb spolku v oblasti digitalizace dokumentů, které jsme v minulosti vedli pouze v papírové podobě. Vážíme si toho, co TRIANON v oblasti sociálního podnikání v regionu dokázal, a jsme rádi, že můžeme jako odpovědná společnost, které záleží na regionu, v němž působí, tyto aktivity díky vzájemné spolupráci dále rozvíjet,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Při výměně technologických celků při modernizaci úpraven vod nebo čistíren odpadních vod vzniká elektroodpad, jako jsou například rozvodné skříně obsahující jističe, stykače, relé, napěťové a proudové ochrany, svorkovnice, vodiče, kovovou konstrukci a kryty, elektromotory různého výkonu a drobný nespecifikovaný elektroodpad. V souladu s platnou legislativou by musela společnost SmVaK Ostrava zajistit jejich likvidaci. Díky kooperaci obou subjektů nacházejí po separaci a recyklaci materiály další využití. Jde o ukázku cirkulární ekonomiky při spolupráci privátního a neziskového sektoru v praxi.

„SmVaK Ostrava si ve spolupráci se spolkem TRIANON ověřily, že u větších investičních akcí a modernizaci úpraven vody nebo čistíren odpadních vod bude možné podobný princip uplatnit tak, aby to dávalo ekonomický, sociální i environmentální smysl,“ uzavírá Pšenička.

TRIANON, z. s.

  • Zaměstnává lidi se zdravotním handicapem v programech Separace pro recyklaci a Digitalizace dokumentů.
  • Opírá se o silné partnerské vazby s firmami, institucemi veřejné správy a vědecko-vzdělávacími organizacemi. Má partnery v Polsku a na Slovensku.
  • Realizuje akce pro udržitelný rozvoj, ověřování prvků sociální ekonomiky, aplikaci obnovitelných energií a provázanost inovačních integračních aktivit OZP, studentů a seniorů.
  • Je držitelem Výroční ceny MOSTY, Ceny hejtmana MSK za společenskou odpovědnost a Ceny Nadace OKD.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz