Etická linka SmVaK Ostrava je oznamovacím kanálem ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů. Nad jeho rámec je možné sdělit také podněty o záležitostech nebo aktivitách, které by mohly být v rozporu s Etickým kodexem platným ve skupině FCC, jakož i s veškerými interními pravidly platnými ve společnostech z této skupiny.

Příslušnou osobou k řešení zaslaných podnětů je ve společnosti Compliance Officer. Případná oznámení je možné zasílat elektronicky nebo písemně. Po předchozí domluvě je možné je sdělit také ústně. Etická linka společnosti je k dispozici na e-mailové adrese: etickalinka@smvak.cz. K přímému kontaktu Compliance Officera společnosti pak, prosím, využívejte telefonní číslo +420 722 960 320.

V zákonem vymezených případech je rovněž možné využít oznamovací kanál zřízený Ministerstvem spravedlnosti ČR.